سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

ماهیت حسابداری صنعتی

ماهیت حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی که گاهی حسابداری مدیریت نیز نامیده میشود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد؛ در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ؛ کنترل و ارزیابی عملیات مجهزمینمایددر مرحله کنترل ؛ حسابداری صنعتی با زمان حال و مقایسه نتایج جاری با استانداردها و بودجه های از پیش تعیین شده سروکار دارد ؛ موثر بودن کنترل هزینه ها بستگی به برنامه ریزی صحیح هزینه ها در مورد هر فعالیت داردبه طور دقیق تر حسابداری صنعتی مسئولیت انجام وظایف زیر را بعهده دارد

یاری ومشارکت در ایجاد و اجراء برنامه ها و بودجه ها 1

فراهم نمودن اطلاعاتی جهت مدیریت به منظورتصمیم گیری نسبت به انتخاب یک راه حل ازبین چندین راه حل موجود 2

برقراری روشها و شیوه هائی که اعمال کنترل را میسر ساخته و در صورت امکان باعث کاهش هزینه ها گردد 3

تعیین ارزش موجودیها بمنظور هزینه یابی واقعی و قیمت گذاری آنها وکنترل مقادیر عینی موجودیها در فرصتهای مناسب 4

تعیین هزینه ها وسود برای یک دوره حسابدرای5

طبقه بندی هزینه ها

از طریق ماهیت اقلام هزینه ( طبقه بندی طبیعی با توجه به دوره حسابداری که هزینه ها به ان مربوط میشوند

از طریق گرایش به تغییر در ارتباط با تغییر در سطح تولید یا حجم فعالیت

از طریق ارتباط آنها با محصول

از طریق ارتباط انها با دوایر تولیدی

برای مقاصد برنامه ریزی و کنترل

برفرآیند های تجزیه و تحلیل

طبقه بندی طبیعی هزینه ها

فرایند طبقه بندی هزینه ومخارج را میتوان با گروه بندی ساده کلیه هزینه های تولیدی برحسب سه عامل اصلی هزینه (مواد؛ کار و سربار ) آغازکرد؛

در یک واحد تولیدی کل هزینه ها ی عملیاتی به دو گروه تقسیم میشود 1 هزینه های ساخت 2 هزینه های تجاری

هزینه های ساخت

هزینه های ساخت غالباً هزینه های تولید یا هزینه کارخانه نامیده میشود و عبارتست از جمع هزینه های مواد مستقیم ؛ کار مستقیم و سربار کارخانه ؛ طی دوره حسابداری آن قسمت از هزینه های ساخت که بیانگر کالای ساخته شده است به حساب موجودی کالا ساخته شده منتقل گردیده در حالیکه کالاهای تکمیل نشده در حساب کالای در جریان ساخت باقی میمانند

هزینه های تجاری

هزینه های تجاری نیز به دو گروه تقسیم میگردد

هزینه های بازاریابی (توزیع و فروش )و 2 هزینه های اداری و تشکیلاتی

هزینه های ثابت در حسابداری بهای تمام شده


هزینه ی ثابت
هزینه ای است که در دامنه ی مناسبی از ظرفیت کارخانه (بین حداقل و حداکثر ظرفیت عملی) بدون تغییر باقی بماند.

از ویژگی های این هزینه آن است که در برابر نوسانات و تغییرات ظرفیت,در کل ثابت می ماند ولی برای یک واحد ظرفیت تغییر میکند,مانند:هزینه ی اجاره-عوارض و بیمه-

حقوق مدیران و سرپرستان کارخانه-استهلاک به روش خط مستقیم و...

هزینه ی ثابت برای یک واحد ظرفیت,کسری است که صورت آن هزینه ی ثابت و مخرج آن ظرفیت کارخانه باشد ,در چنین کسری که صورت آن بدون تغییر می ماند ولی مخرج

آن تغییر می کند نتیجه ی کسر نیز تغییر می کندو بر حسب مورد بزرگتر یا کوچکتر می شود.

مدیریت شرکت ها کنترل حجم تولید را دارند بنابراین مسئولیت هزینه های ثابت را بر عهده دارند.

هزینه های ثابت به 3 دسته تقسیم می شوند:

الف-هزینه های ثابت مربوط به ظرفیت کارخانه:عبارت است از هزینه هایی که با گردآوری امکانات تولیدی کارخانه ارتباط مستقیم دارد مانند:
هزینه ی استهلاک تاسیسات و ماشین آلات

ب-هزینه ی ثابت بهره برداری:عبارت از هزینه هایی است که با بهره برداری از وسایل تولیدی کارخانه رابطه ی مستقیم دارند.مانند حق بیمه ی ساختمان-ماشین آلات و تاسیسات-هزینه ی عوارض نوسازی و هزینه ی اجاره ی ساختمان.

ج-هزینه های ثابت برنامه ای:عبارت از هزینه هایی است که با تصمیم مدیران موسسه ی تولیدی و در جهت برنامه ریزی آتی به مصرف می رسند.مانند هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه-هزینه های تبلیغات و...
تاریخ ارسال: دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 04:49 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo