سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

لاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ در باره‌ تاریخ‌ ثبت‌نام‌ آزمون 91

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ تاریخ‌ ثبت‌نام‌ و هم‌ چنین‌ شرایط و ضوابط شرکت در‌ آزمون‌ سراسری‌ برای‌ دوره‌های‌ روزانه، نوبت دوم (شبانه‌) ، نیمه حضوری و مجازی و بین الملل دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالی‌،دانشگاه‌پیام‌نور (آموزش‌ از راه‌دور) وموسسات‌آموزش‌عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیر دولتی‌ سال‌ 1391

بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ برای‌ دوره‌های‌ روزانه‌ ، نوبت دوم (شبانه‌) ، نیمه حضوری ، مجازی و بین الملل دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالی‌،دانشگاه‌ پیام‌ نور(آموزش‌ از راه‌ دور) و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ سال 1391 می‌رساند که‌ ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمونهای‌ مذکور از ساعت‌ 9 صبح‌ چهارشنبه 16/9/90 (شانزدهم‌ آذرماه‌ 1390) آغازودر پایان‌ وقت‌ روز جمعه 25/9/1390 (بیست و پنجم آذرماه‌ 1390) پایان‌ می‌پذیرد، لذا داوطلبان‌ می‌توانند در مهلت‌ فوق‌الذکر به‌ یکی‌ از دو روش ذیل در آزمون سراسری سال 1391 ثبت نام نمایند.
تکالیف‌، مدارک لازم و مراحل ثبت‌نام اینترنتی
الف) تکالیف داوطلبان‌ برای‌ ثبت نام و شرکت‌ در آزمون:‌
داوطلب‌ متقاضی‌ شرکت‌ در آزمون‌ باید یکایک‌ اقدامات‌ زیر را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد.
1- براساس مندرجات بند «ب» این اطلاعیه، برای تهیه کارت یا کارتهای اعتباری به تعداد مورد نیاز و دفترچه راهنمای ثبت نام اقدام نماید.
2- مراجعه به سایت اینترنتی سازمان و یا ادارات پست، برای تهیه کارت یا کارت‌های اعتباری به تعداد مورد نیاز و دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1391.
3- مراجعه به سایت اینترنتی سازمان برای دریافت کد سوابق تحصیلی (اطلاعات دانش‌آموزی برای داوطلبان مشمول احتساب سوابق تحصیلی).
4- ثبت‌نام از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر.
5- مراجعه به سایت سازمان از تاریخ 30/11/90 لغایت 3/12/90 و مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت‌نامی.
6- پرینت کارت‌ شرکت در‌ آزمون، با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور‌ به نشانی: www.sanjesh.org در موعد مقرر.
7- حاضر شدن در محل‌ و حوزة امتحانی تعیین‌ شده‌، شرکت در آزمون‌ و پاسخ دادن به سؤالات.
8- آن دسته از داوطلبانی که دیپلم خود را بر اساس نظام جدید آموزش متوسطه از سال 1384 لغایت سال 1390 اخذ نموده و یا می‌نمایند در صورتی که اطلاعات آنان در بانک اطلاعاتی ارائه شده از سوی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته باشد و یا ناقص بوده باشد می‌بایست بر اساس دستورالعمل مندرج در سایت سازمان اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تأیید اطلاعات آنان از سوی آموزش و پرورش،لازم است این دسته از داوطلبان از تاریخ 30/11/90 لغایت 3/12/90 با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت‌نام خود در آزمون سراسری سال 1391 اقدام نمایند.
ب) ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون:‌
ثبت‌نام برای شرکت در آزمون‌های کلیه دوره‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال 1391 که در دفترچه راهنما درج شده، منحصراً به یکی از روش‌های زیر و از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org امکان‌پذیر است. لذا داوطلبان لازم است به یکی از دو روش پرداخت اینترنتی و یا مراجعه به دفاتر پستی، که به شرح زیر توضیح داده شده است، اقدامات لازم را بعمل آورند.
1- روش اول (پرداخت اینترنتی):
1-1- مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org
2-1- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) از طریق سایت سازمان.
3-1- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد، با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ 000/85 (هشتاد و پنج هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره پرونده و رمز ورود) اقدام نمایند.
تبصره 1- چنانچه داوطلبی متقاضی ثبت‌نام در 2 و یا 3 گروه آزمایشی می‌باشد، لازم است به ازای هر گروه آزمایشی مبلغ 000/85 (هشتاد و پنج هزار) ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطلاعات کارت اعتباری را دریافت دارد.
تبصره 2- منظور از ثبت‌نام در 2 و یا 3 گروه آزمایشی بدین صورت می‌باشد، که داوطلب می‌تواند علاوه بر انتخاب گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) در گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی نیز متقاضی شود. به دیگر سخن هیچ داوطلبی نمی‌تواند بطور همزمان، در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی شرکت نماید.
تبصره 3- چنانچه داوطلبی علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی باشد، لازم است نسبت به پرداخت مبلغ 000/46 (چهل و شش هزار) ریال دیگر نیز از همین طریق، اقدام و اطلاعات کارت اعتباری را دریافت نماید.
4-1- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.
2- روش دوم (مراجعه به دفاتر پستی):
1-2- مراجعه به دفاتر پستی برای تهیه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون (‌دفترچه راهنما) و کارت یا کارت‌های اعتباری به تعداد مورد نیاز.
2-2- پرداخت مبلغ 000/85 (هشتاد و پنج هزار) ریال بابت دریافت یک کارت اعتباری ثبت‌نام و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون.
تبصره 1- چنانچه داوطلبی متقاضی ثبت‌نام در 2 و یا 3 گروه آزمایشی می‌باشد، لازم است به ازای هر گروه آزمایشی مبلغ 000/85 (هشتاد و پنج هزار) ریال به دفتر پستی پرداخت و نسبت به دریافت یک کارت اعتباری دیگر اقدام نماید.
تبصره 2- منظور از ثبت‌نام در 2 و یا 3 گروه آزمایشی بدین صورت می‌باشد، که داوطلب می‌تواند علاوه بر انتخاب گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) در گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی نیز متقاضی شود. به دیگر سخن هیچ داوطلبی نمی‌تواند بطور همزمان، در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی شرکت نماید.
تبصره 3- چنانچه داوطلبی علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی باشد، منحصراً لازم است مبلغ 000/46 (چهل و شش هزار) ریال به دفتر پستی پرداخت و نسبت به دریافت یک کارت اعتباری علاقمندی اقدام نماید.
تبصره 4- مبلغ 500/7 (هفت هزار و پانصد) ریال بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت‌نام نیز توسط دفتر پستی، از داوطلب دریافت می‌گردد.
تبصره 5- برای توزیع هر کارت اعتباری (کارت اعتباری گروه‌های آزمایشی دوم و یا سوم و یا کارت اعتباری علاقمندی به گزینش رشته‌های دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی)، مبلغ 500/2 (دو هزار و پانصد) ریال دیگر نیز توسط دفتر پستی، از داوطلب دریافت می‌گردد.
3-2- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.
پس از مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اقدام نماید. لازم به توضیح است که دفترچه راهنمای شماره 1 (یک) آزمون سراسری و همچنین نحوة ورود به سایت برای ثبت‌نام و اقدامات لازم برای انجام ثبت‌نام اینترنتی در سایت سازمان آمده است.
ج ) مدارک لازم برای ثبت‌نام:
مدارکی که داوطلب برای ثبت‌نام به آن نیازمند است به شرح ذیل می باشد:
1- فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید.
1-1- عکس 4×3 یا 4×6 که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).
2-1- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
3-1- اندازه عکس اسکن شده بایدحداکثر 400×300پیکسل و حداقل 300×200 باشد.
4-1- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
5-1- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد.
6-1- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
7-1- حتی‌الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره 1: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره 2: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.
تذکر خیلی مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان که این موضوع اکثراً به وسیله داوطلبانی که در کافی‌نت ثبت‌نام می‌کنند، رخ داده است تأکید می‌گردد چنانچه ثبت‌نام خود را توسط کافی‌نت‌ها انجام می‌دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلبی به جای عکس شما ارسال نگردد.
2- کارت اعتباری شامل:‌ شماره پرونده و رمز ورود (این کارت از طریق سایت اینترنتی سازمان و دفاتر پستی خریداری شود).
3- فرم‌ شماره‌ 2: دانش‌آموزان ‌سال‌ آخر متوسطه‌ و دیپلمه‌های‌ سنوات‌ قبل‌ نظام ‌قدیم ‌آموزش‌ متوسطه‌، فارغ‌التحصیلان‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی ‌نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ شرکت‌کننده‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1391، لازم‌ است‌ فرم‌ شماره‌ 2 مندرج‌ در صفحه 43 دفترچه‌راهنما را از محل‌ خط‌چین‌ جدا نموده‌ و پس‌ از تکمیل‌ و تأیید کلیه‌ مندرجات‌ فرم‌ مذکور توسط دبیرستان‌ یا هنرستان‌ و یا مرکز پیش‌دانشگاهی‌ محل‌ تحصیل‌ و یا نواحی ‌و مناطق‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ آن را برای اقدامات بعدی نزد خود نگهداری نمایند.
د) شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان
داوطلبان لازم است دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل بوده و برادران از لحاظ مقررات وظیفه عمومی منعی نداشته باشد.
1- شرایط عمومی‌
الف‌) اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان مصرح (کلیمی، مسیحی، زرتشتی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب) نداشتن‌ عناد با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
توضیح: مصادیق‌ عناد شامل: (1) مبارزه‌ مسلحانه‌ با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، (2) داشتن‌ وابستگی‌ تشکیلاتی‌ به‌ گروهک‌های‌ محارب‌، (3) پرداخت ‌کمک‌ مالی ‌به‌ گروهک‌های ‌محارب‌ یا هواداری‌ تشکیلاتی از گروهک‌ها و یا داشتن‌ عضویت‌، (4) تبلیغ‌ ماتریالیسم‌ و ادیان‌ ساختگی‌.
ج‌) عدم‌ احراز فساد اخلاقی‌.
تذکرمهم‌: احراز شرایط‌ عمومی ‌‌داوطلبان ‌‌به‌ صورت‌ استعلام‌ است‌ که‌ به‌ عهده‌ مراجع‌ قانونی‌ می‌باشد و تحقیق‌ از همسایگان‌ و محل‌ سکونت‌ به‌ کلی‌ ممنوع‌ است‌.
د‌) برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ متناسب‌ با رشته‌ یا رشته‌های‌ انتخابی‌.
2- شرایط اختصاصی‌
الف) داشتن‌ دیپلم دوره‌ چهار ساله‌ متوسطه‌ نظام قدیم آموزش متوسطه و یا گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی که حداکثر تا تاریخ 31/6/1391 اخذ شود و یا داشتن‌ مدرک‌ کاردانی‌ (فوق‌ دیپلم‌).
تبصره ‌1- دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دارندگان‌ مدرک‌ کاردانی‌ پیوسته‌ آموزشکده‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و همچنین‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ مذکور که‌ حداکثر تا 31/6/1391 در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند، حق‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ را خواهند داشت‌.
تبصره ‌2- فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌ کاردانی‌ رشته‌های تحصیلی گروه‌ آموزشی‌ پزشکی‌ به‌ شرطی‌ می‌توانند در آزمون سراسری سال 1391 شرکت نمایند که‌ خدمات‌ قانونی‌ مقرر را تا تاریخ‌ 31/6/1391 و یا 30/11/1391 به‌ پایان‌ برسانند. بدیهی ‌است‌ این‌ قبیل‌ از فارغ‌التحصیلان‌ در صورت‌ موفقیت، به‌ هنگام‌ ثبت‌نام‌ در رشته‌ قبولی‌ باید گواهی‌ پایان‌ طرح‌ نیروی‌ انسانی‌ را ارائه‌ نمایند.
تبصره ‌3- فارغ‌التحصیلان دوره‌ کاردانی‌ رشته‌های تحصیلی گروه‌های‌ آموزشی‌ غیر پزشکی‌ حداکثر تا 31/6/1391 به‌ شرطی‌ می‌توانند در آزمون سراسری سال 1391 شرکت نمایند که‌ تعهدات‌ و خدمات‌ قانونی‌ را انجام‌ داده‌ باشند.
ب) دانشجوی دوره روزانه (بجز دانشجویان مشمول تبصره‌های 2 و 3 فوق‌الذکر) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نباشد. دانشجوی‌ انصرافی‌ چنانچه‌ واجد دیگر شرایط مندرج‌ در دفترچه‌ راهنما باشد، حق‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ را دارد.
تبصره‌- دانشجویان‌ اخراجی‌ آموزشی‌ موضوع‌ ماده‌ 29 آیین‌نامه‌ آموزشی‌ و همچنین‌ دانشجویان‌ دوره‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌ معادل‌ کاردانی‌ (اعم از کاردانی ‌عمومی‌ و یا کاردانی‌) را اخذ نموده‌اند نیز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجویان‌ انصرافی‌ پس‌ از تسویه‌ حساب‌کامل‌ با مؤسسه‌ ذیربط و همچنین‌ اداره‌ کل ‌امور دانشجویان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ وزارت‌ ذیربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشکل‌ نظام‌ وظیفه‌ (برای‌ برادران‌) حق‌ ثبت‌نام‌ دارند و منحصراً می‌توانند در رشته‌ای‌ غیر از رشته‌ قبلی‌ خود متقاضی‌ شوند. بدیهی‌ است‌ این دسته‌ از داوطلبان‌ می‌توانند کلیه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ خود به‌ صورت‌ یکجا به‌ انجام‌ برسانند.
ج ‌) متقاضیانی که از سال‌ تحصیلی‌ 64-1363 به‌ بعد، دو نوبت‌ در آزمون‌های‌ ورودی‌ (دوره‌های‌ روزانه‌) رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه‌متمرکز پذیرفته‌ شده‌ باشد، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1391 را نخواهد داشت.
د ) پذیرفته‌ شده‌ دوره‌های‌ روزانه‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1390 (اعم‌ از رشته‌های‌ متمرکز و یا نیمه‌متمرکز) نباشد.
ه‍ ) دانشجویان دوره‌های نوبت دوم (شبانه)، نیمه‌حضوری، مجازی و بین‌المللی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی‌کنند، می‌توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری سال 1391 ثبت‌نام و شرکت نمایند. بدیهی است این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت‌نام در رشته قبولی جدید، لازم است از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به مؤسسه ذیربط ارائه نمایند. لازم به توضیح است که این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند.
تبصره: دانشجویان دوره‌های فوق که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند، به منظور ثبت‌نام و شرکت مجدد در آزمون سراسری لازم است پس از انصراف قطعی از تحصیل خود را به بخش‌های وظیفه عمومی معرفی و به خدمت اعزام شوند. بدیهی است این دسته از داوطلبان پس از اتمام دوران خدمت نظام وظیفه حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری را خواهند داشت.
و ) با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان‌پذیر نمی‌باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند برای دورة نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دورة روزانه، می‌توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دورة نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند.
ز) مطابق مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 7/12/1389، مقرر گردید دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی در صورت شرکت مجدد در آزمون سراسری و قبولی با رعایت شرایط زیر مجاز به ادامه تحصیل در مقطع دکترای عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی رشته‌های گروه آموزش پزشکی می‌باشند. 1) گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی مشمول طرح، الزامی می‌باشد. 2) داوطلبان نبایستی به هیچیک از ارگان‌ها و یا دستگاه‌های اجرایی تعهد خدمت، تعهد سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم داشته باشند. 3) چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره‌های مزبور، ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه مربوط می‌باشد. 4) تطبیق دروس تخصصی مقطع کارشناسی، در دوره دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) امکان‌پذیر نمی‌باشد. 5) مطابق مصوبه شصت و چهارمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 8/3/90، پذیرفته‌شدگان در دوره‌های دکترای عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی در شعب بین‌المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی، حتی در صورتیکه در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار نبوده‌اند، ملزم به پرداخت شهریه در مقطع قبولی می‌باشند.
هـ- شرایط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجی
داوطلبان شرکت‌کننده اتباع غیرایرانی، باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون، دارای شرایط ذیل بوده و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی، علامتگذاری نمایند.
1) ثبت‌نام اتباع غیرایرانی مقیم ایرانی منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر زیر می‌باشد.
1-1) گذرنامه که دارای پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد.
2-1) دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
3-1) کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در سال 1390، صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.
4-1) کارت موقت آمایش مرحله هفتم صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.
5-1) فقط اتباع غیرایرانی مقیم، که از مدارس رسمی داخل کشور جمهوری اسلامی ایران، فارغ‌التحصیل شده‌اند مجاز به شرکت در آزمون سراسری سال 1391 می‌باشند.
تبصره: در هر مرحله‌ای مغایرت شرایط داوطلب با شرایط اعلام شده فوق‌الذکر، از سوی مراجع ذیصلاح تشخیص داده شود، از ادامه مراحل گزینش یا تحصیل داوطلب جلوگیری بعمل خواهد‌آمد.
2) ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان غیرایرانی و اجرای روند امور کنسولی آنان بر اساس مفاد شیوه‌نامه ثبت‌نام و پذیرش شدگان غیرایرانی که به تصویب کارگروه دانشجویان غیرایرانی رسیده است، انجام می‌پذیرد.
3) جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تعهدی در خصوص اقامت خانواده پذیرفته‌شدگان (به استثنای همسر و فرزند دارای اقامت قانونی دانشجو) ندارد.
4) به استثنای دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسی و آن دسته از دانشجویانی که بنا به دلایل موجه، قادر به عزیمت به کشور متبوع خویش نمی‌باشند، ثبت‌نام و ادامه تحصیل سایر پذیرفته شدگان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر می‌باشد.
5) داوطلبان غیرایرانی ملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه‌های راهنمای آزمون بوده و هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه‌ها پذیرفته نیست.
6) چنانچه اتباع غیرایرانی در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی این آزمون قرار گیرند، در زمان ثبت‌نام بند 23 تقاضانامه را علامتگذاری ننموده باشند، پذیرش آنان لغو خواهد شد.
7) تحصیل همزمان اتباع غیرایرانی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی در واحدهای آموزشی دانشگاه‌های پیام‌نور، جامع علمی کاربردی و مرکز جامعه المصطفی(ص) العالمیه ممنوع می‌باشد.
8) اتباع غیرایرانی مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی نمی‌باشند. بدیهی است در صورت پذیرش و اعلام قبولی داوطلبان غیرایرانی در مناطق ممنوعه، پذیرش آنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آن مناطق، «کان لم یکن» تلقی می‌گردد. توضیح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسکان برای این داوطلبان، در سایت سازمان درج شده است.
9) پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله تعهدات استخدامی) و رشته‌های خاص و حساس اکیداً ممنوع می‌باشد. توضیح و فهرست این رشته‌ها، در سایت سازمان درج شده است.
10) کلیه پذیرفته شدگان غیرایرانی دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.
11) داشتن حداقل معدل کتبی و یا کل دیپلم (نظام جدید و یا نظام قدیم آموزش متوسطه) به شرح جدول ذیل برای پذیرفته شدگان الزامی است:
نوع دوره
مقطع تحصیلی
نوع رشته تحصیلی
حداقل معدل
کتبی دیپلم
کل دیپلم
روزانه و شبانه
کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته
کلیه رشته‌های تحصیلی
(به جز رشته‌های تحصیلی گروه آموزش پزشکی)
00/14
--
دکترای حرفه‌ای
دامپزشکی
سایر دوره‌های آموزشی
کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته
کلیه رشته‌های تحصیلی
(به جز رشته‌های تحصیلی گروه آموزش پزشکی)
--
00/14
کلیه دوره‌های آموزشی
کاردانی و کارشناسی
گروه آموزش پزشکی
00/15
--
دکترای حرفه‌ای
گروه آموزش پزشکی
00/16
--
تبصره: در صورت مغایرت معدل اعلام شده به سازمان سنجش آموزش کشور، با معدل مندرج در اصل گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه پذیرفته‌شدگان مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.
12) چنانچه در حین تحصیل پذیرفته شدگان غیرایرانی، محرز گردد که دانشجو دارای مدرک کاردانی و یا بالاتر بوده و مجدداً با شرکت در آزمون، در مقطع تحصیلی تکراری پذیرفته شده است، از تحصیل ایشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب می‌گردد. دانشگاه محل قبولی داوطلبان در این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت‌نام اولیه هستند.
13) کلیه اتباع غیرایرانی متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1391، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعلام شده، لازم است در زمان ثبت‌نام با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org و ورود به لینک مربوطه نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام نمایند؛ که پس از تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سایت، به این دسته از داوطلبان یک کد پیگیری 13 رقمی داده خواهد شد که داوطلب می‌بایست این کد را دقیقاً در محل مخصوصی که در بند 23 تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی، پیش‌بینی شده است درج نمایند.


و) مقررات وظیفه عمومی
بر اساس‌ اعلام‌ رسمی‌ سازمان وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان‌ «مرد» برای شرکت در آزمون سراسری سال 1391 لازم‌ است‌ یکی‌ از شرایط مشروحه ذیل را دارا بوده و کد مربوط را در بند 28 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی درج نمایند.
کد 1) داشتن کارت‌ پایان‌ خدمت‌.
کد 2) داشتن کارت‌ معافیت‌ دائم (کفالت، پزشکی‌ و موارد خاص).
کد 3) دارا بودن برگه معافیت موقت پزشکی بدون غیبت در مدت اعتبار آن.
کد 4) فارغ‌التحصیلان‌ و دانش‌آموزان سال آخر دوره‌ متوسطه‌ روزانه ‌بزرگسالان و آموزش از راه دور و همچنین فارغ‌التحصیلان‌ دوره پیش‌دانشگاهی‌ و دانش‌آموزان‌ دوره پیش‌دانشگاهی ‌نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ متولد سال‌ 1372 و بعد از آن‌.
تبصره‌- این‌ افراد برای‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1391 احتیاجی‌ به ‌اخذ برگه‌ آماده‌ به ‌خدمت‌ ندارند، ولی ‌لازم‌ است ‌در تاریخی‌ که‌ توسط سازمان وظیفه‌ عمومی‌ ناجا‌ اعلام‌ می‌گردد، خود را معرفی نمایند.
کد 5) ثبت‌نام و شرکت در آزمون متولدین سال 1371 و قبل از آن، که به صورت حضوری مدرک پیش‌دانشگاهی اخذ نموده‌اند، با اخذ برگ اعزام به خدمت بدون غیبت که تاریخ اعزام آنان سپری نشده باشد بلامانع است،‌ ولی باید در تاریخی که توسط سازمان وظیفه عمومی اعلام می‌گردد، به خدمت اعزام شوند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ پذیرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ سراسری‌ به شرط نداشتن غیبت، در هر مرحله‌ای‌ از خدمت‌ ترخیص‌ خواهند شد. در غیر اینصورت‌ غایب‌ محسوب‌ شده‌ و پذیرش‌ آنها در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1391 ملغی‌ می‌گردد.
کد 6) فارغ‌التحصیلان دیپلم یا پیش‌دانشگاهی، مشروط بر آن که دیپلم شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش را حداکثر تا سن 22 سالگی و پیش‌دانشگاهی را تا پایان 24 سالگی تحصیل خود را به صورت حضوری به اتمام رسانده باشند و قبل از ورود به غیبت خود را جهت تعیین تکلیف مشمولیت به دفاتر پلیس+10 معرفی نموده باشند.
کد 7) متولدین نیمه اول سال 1341 و قبل از آن (این قبیل داوطلبان نیازی به کارت معافیت یا پایان خدمت ندارند).
کد 8) سربازانی که تا تاریخ 1/7/1391 خدمت دوره ضرورت آنان به پایان می‌رسد.
کد 9) متعهدین‌ خدمت‌ در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در صورت ارائه موافقتنامه از بالاترین مقام وزارت یا سازمان متبوع.
تذکر: مدت تحصیل متعهدین خدمت جزو تعهد آنان محسوب نشده و موظفند پس از اتمام تحصیل، تعهد خود را ارائه دهند.
کد 10) کارکنان شاغل‌ رسمی‌ در نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ با ارائه‌ گواهی‌ موافقت‌ از یگان‌ مربوط.
کد 11) طلاب‌ دارنده‌ معافیت تحصیلی، به‌ شرطی‌ که‌ مرکز مدیریت‌ حوزه‌‌های علمیه‌ یا شورای مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان تأیید نماید که‌ طلبه‌ قادر است‌ ضمن‌ اینکه‌ در حوزه‌ به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ دارد به‌ موازات‌ آن‌ در دانشگاه‌ نیز تحصیل‌ نماید، با همان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ حوزه‌، اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ وی‌ در دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌. بدیهی‌ است‌ در هر زمانی که حوزه‌ علمیه‌ معافیت‌ تحصیلی‌ طلبه‌ را خاتمه‌ یافته‌ اعلام‌ نماید، مشمول‌ دیگر نمی‌تواند به‌ عنوان‌ دانشجو از معافیت‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ استفاده‌ کند و باید خود را به‌ سازمان‌ وظیفه‌ عمومی‌ معرفی‌ نماید.
تبصره- افراد مشمول این بند، قبل از ثبت‌نام در آزمون باید موافقتنامه مذکور را از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا شورای مدیریت حوزه علمیه خراسان دریافت دارند و به هنگام قبولی در دانشگاه ارائه و در هر ترم تحصیلی نیز گواهی معتبر معافیت تحصیلی حوزه علمیه را ارائه نمایند.
* تذکرات مهم:
1) دانشجویان ‌انصرافی ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌آموزش‌ عالی‌ کشور و همچنین ‌دانشگاه‌ پیام‌نور، مراکز تربیت‌ معلم‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و دیگر مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌(مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌غیردولتی ـ غیرانتفاعی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ و ...) که‌ از معافیت‌ تحصیلی‌ استفاده‌ کرده‌اند، لازم‌ است‌ پس‌ از انصراف‌ قطعی‌ از تحصیل‌، خود را برای‌ اعزام‌ به‌ خدمت‌ به‌ بخش‌های‌ وظیفه‌ عمومی‌ معرفی‌ و به‌ خدمت‌ اعزام‌ شوند. بدیهی‌ است‌ این‌ دسته‌ از داوطلبان ‌پس‌ از انجام‌ خدمت‌ دوره ضرورت، حق ‌ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌های‌ سراسری‌ بعدی‌ را خواهند داشت‌.
2) دانشجویان شاغل به تحصیل، مجاز به شرکت مجدد در آزمون نیستند و در صورت انصراف از تحصیل در دانشگاه، چهار ماه فرصت دارند برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند.
3) فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی مجاز به انتخاب رشته‌های کارشناسی ناپیوسته نیستند و در صورت قبولی، معافیت تحصیلی به آنان تعلق نمی‌گیرد. مگر در خصوص رشته‌هایی که به تأیید وزارتین علوم و بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، فاقد دوره کارشناسی ناپیوسته باشند. که در این صورت مدت تحصیل این قبیل افراد در مقطع کاردانی، از سقف مجاز سنوات تحصیل مقاطع کارشناسی پیوسته (6 سال) کسر خواهد شد.
4) سربازان شاغل به خدمت مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت دوره ضرورت نیستند و در صورت قبولی در دانشگاه و نداشتن غیبت، برای برخورداری از معافیت تحصیلی، از خدمت ترخیص خواهند شد.
5) حداکثر سقف سنوات تحصیل در دوره کاردانی 3 سال و در دوره کارشناسی پیوسته 6 سال، در کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای دامپزشکی 8 سال، دکترای پزشکی عمومی 10 سال، داروسازی 5/9 سال و دندانپزشکی 9 سال می‌باشد. بدیهی است دانشجویانی که طی مدت فوق موفق به اتمام دوره تحصیل نشوند، شرایط ادامه تحصیل را از دست خواهند داد.
6) کلیه ‌ضوابط فوق‌الذکر، عیناً برای‌ داوطلبان ‌دوره‌های ‌شبانه و نیمه‌حضوری‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌، دانشگاه ‌پیام‌نور، مراکز تربیت‌معلم ‌وابسته ‌به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش ‌و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌غیرانتفاعی ‌و غیردولتی ‌(مصوب‌) و دوره‌های مشترک بین‌المللی آزمون‌ سراسری ‌سال 1391 نیز معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ز) توضیحات‌ مهم دیگر:
- هر داوطلب‌ می‌تواند بدون‌ توجه‌ به‌ نوع‌ دیپلم‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ و یا نوع‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و تنها بر اساس‌ میزان‌ علاقه‌مندی‌ خود به‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌، منحصراً در یکی‌ از پنج‌گروه‌ آزمایشی‌ 1 (علوم‌ ریاضی‌ و فنی)‌، 2 (علوم‌ تجربی)‌، 3 (علوم‌ انسانی)‌، 4 هنر و یا 5 (زبان‌های خارجی)‌ ثبت‌نام‌ و در آزمون‌ مربوط برابر ضوابط شرکت‌ نماید.
تبصره 1- داوطلبان‌ هر یک‌ از گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1 ، 2 ، 3، 4 و یا 5 در صورت‌ تمایل‌ به‌ شرکت‌ در گزینش‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه پیام‌‌نور (آموزش ‌از راه ‌دور) و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ـ غیردولتی می‌توانند ضمن‌ علامتگذاری‌ در قسمت‌ مربوط در تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌، متقاضی‌ شرکت‌ در گزینش‌ این مراکز آموزشی شوند. ضوابط و شرایط تحصیل‌ و رشته‌های‌ تحصیلی‌ این مراکز در پیوست شماره 2 دفترچه راهنما ‌درج‌ شده‌ است.
تبصره ‌2- داوطلبان ‌هر یک‌ از گروه‌های‌ آزمایشی‌1 (علوم ‌ریاضی‌ و فنی‌)، 2 (علوم‌ تجربی‌)، 3 (علوم‌ انسانی‌) و 5 (زبان‌های خارجی‌) با علامتگذاری در بند 34 تقاضانامه و انتخاب یک گروه آزمایشی، در صورت‌ تمایل‌ به‌ انتخاب‌ ‌رشته‌های‌تحصیلی‌ گروه‌آزمایشی‌ 4 (هنر)، می‌توانند ضمن‌ علامتگذاری‌ بند 45 تقاضانامه‌ ثبت‌نام اینترنتی، متقاضی‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌گروه‌ آزمایشی‌ هنر نیز شوند. لازم ‌به‌ ذکر است‌ که‌ این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ علاوه‌ بر شرکت‌ در آزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ انتخابی‌ (یکی‌ ازگروه‌های‌ آزمایشی‌ 1، 2، 3 و یا 5) باید در آزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر به‌ منظور انتخاب‌ رشته‌های‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر نیز شرکت‌ کنند.
تبصره 3- داوطلبان‌ هریک‌ از گروه‌های‌ آزمایشی ‌1، 2، 3 و یا 4 با علامتگذاری در بند 34 تقاضانامه و انتخاب یک گروه آزمایشی، در صورت‌ تمایل‌ برای‌ شرکت‌ در گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی‌ (گروه‌ 5)، می‌توانند ضمن علامتگذاری‌ بند 46 تقاضانامه‌ ثبت‌نام اینترنتی‌، متقاضی‌ شرکت‌ در گروه‌ آزمایـشی‌ زبان‌های خارجی ‌(گروه‌ 5) به‌ منظور انتخاب‌ رشـته‌های‌ ‌تحصـیلی زبان‌های خارجی شوند. لازم‌ به‌ ‌توضیح‌ است‌ که‌ این دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ علاوه‌ بر شرکت‌ در آزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ اصلی‌ خود (یکی‌ از گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1، 2، 3 و یا 4) در آزمون‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمایشی‌ 5 (گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی‌) نیز شرکت‌ نمایند.
تذکر مهم: طبق ضوابط هیچیک از داوطلبان نمی‌توانند در بیش از یک نوبت در آزمون ثبت‌نام نمایند و چنانچه خواستار اصلاح اطلاعات ثبت‌نامی خود باشند، لازم است بر اساس جدول زمانی مراحل مختلف آزمون سراسری سال 1391 که در صفحه دوم دفترچه راهنما درج گردیده است، نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام نمایند و همچنین ثبت‌نام همزمان در بیش از یک گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) خلاف ضوابط بوده و پرونده ثبت‌نامی داوطلبان خاطی باطل خواهد شد.
تبصره ‌4- داوطلبان‌ هریک‌ از گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1، 2 و 3 در صورت‌ علاقه‌مندی‌ به شرکت‌ در گزینش‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ امام‌ صادق‌(ع‌)،‌ دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم می‌توانند با توجه‌ به‌ ضوابط و شرایط تحصیل‌ در مؤسسات ذیربط که‌ در صفحات‌ 39 تا 42 دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1391 ثبت‌نام‌ و شرکت‌ نمایند و فرم‌ درخواست‌ شرکت‌ در گزینش‌ دانشگاه‌های‌ مذکور را که‌ در سایت اینترنتی هر یک از دانشگاه‌های مذکور درج‌ شده‌ است، تکمیل‌ و آن را حداکثر تا پایان بهمن ماه 1390 به‌ آدرس‌ مؤسسات ذیربط ارسال نمایند.
تبصره 5- داوطلبانی که برابر ضوابط آموزش و پرورش بیش از یک دیپلم اخذ نموده‌اند برای ثبت‌نام در آزمون سراسری با توجه علاقمندی خود منحصراً کد سوابق تحصیلی دیپلمی که قصد استفاده برای ادامه تحصیل از آن را دارند، لحاظ نمایند.
در فرم تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ اینترنتی به‌ کلماتی‌ مانند کد عنوان دیپلم‌، کد بخش‌، نام‌ و شماره‌ منطقه‌ یا ناحیه‌ آموزش‌ و پرورش‌، محل‌ اخذ مدرک‌ پیش‌دانشگاهی‌ و مدارک‌ تحصیلی‌ سال‌ سوم دبیرستان و یا سال دوم دبیرستان اشاره‌ شده‌ است‌، داوطلب‌ باید قبل‌ از اقدام‌ به ‌تکمیل‌ فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ اینترنتی مفاهیم‌ این‌ کلمات‌ را کاملاً بداند.
1) کد رشته‌ تحصیلی‌ متوسطه‌: در جدول‌ شماره‌ 10 دفترچه‌ راهنما نام‌ انواع‌ دیپلم‌ها که‌ قابل‌ پذیرش است‌ درج‌ شده ‌است‌ و در مقابل‌ هر کدام‌ یک‌ شماره‌ دو رقمی‌ نوشته‌ شده‌ که‌ در واقع‌ «کد رشته‌ تحصیلی‌ متوسطه‌» است‌ و برای‌ جلوگیری از پیش‌ آمدن‌ اشتباه‌ در شناخت‌ عناوین‌ دیپلم‌ها به کار رفته‌ است‌. داوطلبان دیپلمه سال‌ 1383 و قبل از آن،‌ برای‌ درج‌ نوع‌ دیپلم‌ خود (کدرشته ‌تحصیلی ‌متوسطه‌) در تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌، باید با مراجعه‌ به‌ جدول‌ شماره‌ 10 دفترچه‌ راهنما، عنوان‌ کامل‌ دیپلم‌ خود و کد آن را پیدا کرده‌ و با دقت‌ آن را در بند 9 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی بنویسد.
2‌) کد مناطق‌ یا نواحی ‌آموزش‌ و پرورش ‌محل ‌اخذ دیپلم‌: داوطلبان دیپلمه سال‌ 1383 و قبل از آن، با توجه به منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم، کد مربوط را که عددی 4 رقمی است، در بند 13 تقاضانامه ثبت‌نامی درج نمایند. لازم به ذکر است این کد، در کارنامه فارغ‌التحصیلی در کادر بالای برگ کارنامه، مقابل منطقه/ناحیه نیز درج شده است.
تذکرمهم: اطلاعات مربوط به برخی از بندهای 1 تا 14 فرم تقاضانامه ثبت‌نام برای آن دسته داوطلبان دیپلمه سال 1384 و بعد از آن، که اطلاعات سجلی و سوابق تحصیلی خود را مشاهده و تأیید نموده‌اند، عیناً در تقاضانامه ثبت‌نامی آنان درج خواهد شد و این داوطلبان مجاز به درج و یا ویرایش اطلاعات بندهای مذکور در فرم تقاضانامه ثبت‌نام نمی‌باشند.
ج) کد بخش‌: عیناً به‌ دلائل‌ ‌مندرج‌‌ در باره‌ کد دیپلم ‌‌(کد رشته‌ تحصیلی‌ متوسطه‌)، برای‌ هر بخش‌ نیز یک‌ شماره‌ 4 رقمی‌ که‌ در واقع‌ «کد بخش‌» است‌ در نظر گرفته‌ شده‌، که‌ در جدول‌ شماره‌ 7 دفترچه راهنما چاپ‌ شده‌ است‌. داوطلب‌ باید با توجه‌ به‌ بخش‌ محل‌ تولد در شناسنامه‌، بخش‌ محل‌ تحصیل‌ سال‌ دوم دبیرستان، بخش محل تحصیل سال سوم دبیرستان و بخش محل تحصیل‌ سال ‌آخر متوسطه‌ (دیپلم‌ نظام‌ قدیم‌ یا دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌) خود، بندهای 21، 37، 38 و 39 تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1391 را تکمیل‌ و کدهای‌ مربوطه‌ را با اقتباس‌ دقیق‌ از جدول‌ شماره 7 دفترچه‌ راهنما، در مقابل‌ هر یک‌ از بندهای مذکور درج‌ نماید.


ح)آزمون‌های‌ عمومی‌ و اختصاصی و جدول زیرگروه‌‌ها‌
آزمون‌ عمومی‌
ـ آزمون ‌عمومی ‌برای‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید و نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ به‌ منظور تشخیص‌ میزان ‌آمادگی ‌داوطلبان ‌در زمینه‌ دروس‌ عمومی‌ و در حدود اطلاعات‌ علمی‌ کتب‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ سالی واحدی مشخص‌ شده‌ می‌باشد. مواد آزمون‌ عمومی‌ و ضرایب‌ آن‌ و همچنین‌ کتب‌ منابع‌ سؤال‌ در هر یک‌ از دروس‌ برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ اعم‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید (ترمی‌ واحدی‌ و یا سالی‌ واحدی‌) و نظام‌ قدیم‌ آموزش ‌متوسطه‌ برای کلیه گروه‌های آزمایشی به‌ شرح‌ جدول‌ ذیل می‌باشد.
جدول‌ شماره‌ 1
مواد آزمون‌ عمومی‌ و ضرایب‌ آن
آزمون
‌ضریب‌
کتب‌ منابع‌ طرح‌ سؤال‌
زبان‌ و ادبیات‌ فارسی
‌4
دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌ دبیرستان‌ نظام‌ جدید سالی واحدی آموزش متوسطه.
زبان‌ عربی
‌2
سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌ دبیرستان نظام‌ جدید سالی واحدی آموزش متوسطه.
فرهنگ‌ و معارف‌ اسلامی‌ *
3
دوره ‌پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌ دبیرستان‌ نظام‌ جدید سالی واحدی آموزش متوسطه.
زبان‌خارجی ‌(انگلیسی‌، آلمانی‌،
فرانسه‌، روسی‌، ایتالیایی‌)
2
دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌ سوم‌ دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه.
* چنانچه داوطلبان اقلیت‌های مذهبی (کلیمی، زرتشتی، مسیحی)، بخواهند به سؤالات معارف غیراسلام پاسخ دهند، ضمن علامتگذاری در بند 15 تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی باید به سؤالات اقلیت‌های‌ دینی‌ که از مشترکات‌ همه‌ ادیان‌ رسمی‌ و اعتقاد دینی‌ آنها که‌ در دوران‌ تحصیل‌ آموزش‌ می‌بینند، بر حسب مورد پاسخ دهند.
آزمون‌ اختصاصی‌
آزمون‌ اختصاصی‌ برای‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید (اعم از سالی واحدی و یا ترمی ‌واحدی) و نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ به‌ منظور تعیین‌ میزان ‌آشنایی‌ علمی‌ آنان‌ با پایه‌های‌ اساسی‌ و اصولی‌ رشته‌های‌ موجود در هر گروه‌ آزمایشی‌ و در حدود اطلاعات علمی کتب نظام جدید آموزش متوسطه سالی ـ واحدی برگزار می‌گردد.
مواد آزمون‌ اختصاصی‌ و ضرایب‌ هر یک‌ از دروس ‌امتحانی‌ گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1، 2، 3، 4 و 5 در شرایط اختصاصی‌ هر گروه‌ به‌ ترتیب‌ در بخش منابع آزمون‌های اختصاصی در صفحات 10 و 11 دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است‌.
تذکرمهم: فهرست‌ کتب‌ مأخذ سؤالات‌ اختصاصی‌ در نشریه‌ پیک‌ سنجش‌ (نشریه‌ خبری‌ و اطلاع ‌رسانی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور) برای‌ اطلاع‌ بیشتر داوطلبان‌ چاپ‌ شده ‌است.
ط) منابع آزمون‌های اختصاصی گروه‌های آزمایشی
1- گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌
الف) از کلیه‌ شرکت‌کنندگان‌ فارغ‌التحصیل‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و همچنین‌ کلیه‌ فارغ‌التحصیلان‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ دروس‌ ریاضیات‌، فیزیک‌ و شیمی‌ در حدود اطلاعات‌ علمی‌ کتب‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌ دبیرستان‌ رشته‌ ریاضی ‌فیزیک‌ نظام‌ جدید سالی‌ واحدی‌ آموزش‌ متوسطه‌ امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
تبصره‌- علاوه ‌بر دروس‌ فوق‌، در درس‌ فیزیک‌ از کتاب‌ فیزیک‌ 1 و آزمایشگاه‌ سالی‌ واحدی‌ نیز سؤال‌ طرح‌ خواهد شد.
ب‌) رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌ در جدول‌ شماره‌ 2 دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است‌.
2- گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌
الف‌) از کلیه‌ شرکت‌کنندگان‌ فارغ‌التحصیل‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و همچنین‌ کلیه ‌فارغ‌التحصیلان‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ دروس‌ زمین‌ شناسی‌، ریاضیات‌، زیست‌ شناسی‌، فیزیک‌ و شیمی‌ در حدود اطلاعات‌ علمی‌ کتب‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌ دبیرستان‌ رشته‌ علوم‌ تجربی‌ نظام‌ جدید سالی‌ واحدی‌ آموزش‌ متوسطه‌ امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
تبصره‌1- سؤالات‌ درس‌ زمین‌شناسی‌ منحصراً از کتب‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌ سوم‌ طرح‌ خواهد شد.
تبصره‌2- علاوه‌ بر دروس‌ فوق‌، در درس‌ فیزیک‌ از کتاب‌ فیزیک‌ 1 و آزمایشگاه‌ سالی‌ واحدی‌ نیز سؤال‌ طرح‌ خواهد شد.
ب‌) منحصراً برای‌ دارندگان‌ دیپلم بهیاری (ردیف‌ 15 جدول‌ شماره‌ 10 مندرج دردفترچه راهنما) که به حرفه بهیاری نیز اشتغال دارند، برای استفاده از سهمیه بهیاران در رشته پرستاری، درس‌ بهیاری شامل دروس مراقبت‌های بهیاری (دستگاه گوارش، دستگاه عضلانی، اسکلتی، پوست، دستگاه تولیدمثل، دستگاه ادراری، بیماری‌های گوش و حلق و بینی و چشم، دستگاه قلب و عروق و خون و دستگاه تنفس)، تغذیه و رژیم‌های درمانی، زیست‌شناسی اختصاصی، بهداشت روانی، بهداشت عمومی، اخلاق و مقررات بهیاری و فن بهیاری (دستورالعمل مقدماتی)، علاوه بر دروس‌ اختصاصی‌ فوق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
ج‌) رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌ در جدول‌ شماره‌ 3 دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است‌.
3- گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی
الف‌) از کلیه‌ شرکت‌کنندگان‌ فارغ‌التحصیل‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و همچنین‌ کلیه ‌فارغ‌التحصیلان‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ دروس‌ ریاضیات‌، اقتصاد، زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌، زبان‌ عربی‌، تاریخ‌ و جغرافیا، علوم‌ اجتماعی‌، فلسفه‌ و منطق‌ و همچنین‌ روانشناسی‌ در حدود اطلاعات علمی مشخص‌ شده‌ رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ نظام‌ جدید سالی‌ واحدی‌ آموزش‌ متوسطه‌ به‌ شرح‌ تبصره‌ زیر، امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
تبصره‌- ریاضیات (کتب‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم، دوم‌ و اول‌)، اقتصاد (کتب‌ سال‌ دوم‌)، زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ (کتب‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های سوم‌ و دوم‌)، زبان‌ عربی ‌(کتب‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌)، تاریخ‌ و جغرافیا (دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌)، علوم‌ اجتماعی‌ (کتب‌ پیش‌دانشگاهی‌، سال‌های دوم و سوم‌)، فلسفه‌ و منطق‌ (فلسفه‌ براساس‌ کتب‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌ سوم‌ و منطق‌ براساس‌ کتب‌ سال‌ سوم‌) و روانشناسی‌ (کتب‌ سال‌ سوم‌).
ب‌) منحصراً برای‌ دانش‌آموزان‌ و دارندگان‌ مدرک‌ تحصیلی‌ پیش‌دانشگاهی‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌ (ردیف‌ 18 جدول‌ شماره‌ 10 مندرج در دفترچه راهنما) درس‌ اصول‌، عقاید و فقه‌ در سطح‌ اطلاعات‌ علمی‌ دارندگان‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ رشته‌ مذکور، علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصی‌ فوق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
ج ) رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ در جدول‌ شماره‌ 4 دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است.
4- گروه‌ آزمایشی‌ هنر
الف‌) از کلیه‌ شرکت‌کنندگان‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید و همچنین‌ کلیه‌ فارغ‌التحصیلان‌ نظام‌ قدیم ‌آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ و درک‌ عمومی‌ هنر برای‌ شناسایی‌ استعداد و توانائی‌های‌ هنری‌ امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
تبصره‌- آن‌ دسته ‌از داوطلبان‌ گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1 یا 2 یا 3 و یا 5 که‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر نیز باشند، باید علاقه‌مندی‌ خود را به‌ شرکت‌ در گروه‌ آزمایشی‌ هنر با علامتگذاری‌ بند 45 در تقاضانامه‌ ثبت‌نام اینترنتی مشخص‌ و درآزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ مذکور نیز شرکت‌ نمایند.
ب‌) از شرکت‌کنندگان ‌‌اعم ‌‌از داوطلبان ‌‌نظام‌‌ جدید‌ و نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ و درک‌ عمومی‌ هنر برای‌ شناسایی ‌استعداد و توانایی‌های‌ هنری‌، آزمون‌های ‌درک ‌عمومی ‌هنر، درک‌ عمومی ‌ریاضی‌- فیزیک‌، ترسیم‌ فنی‌، خلاقیت‌ تصویری‌ و تجسمی‌، خلاقیت‌ نمایشی، خلاقیت‌ موسیقی‌ و خواص‌ مواد امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
ج‌ ) بخشی از سؤال‌های‌ تخصصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر از کتاب:‌ کارگاه‌ هنر 1 (کد 594)، کارگاه‌ هنر 2 (کد 1/594)، سیر هنر در تاریخ‌ 1
(کد 3/594)، سیر هنر در تاریخ‌ 2 (کد 8/594)، انسان‌، فضا، طراحی ‌(کد 7/594)، آشنایی‌ با میراث‌ هنری‌ و فرهنگی‌ ایران ‌(کد 6/594)، مبانی‌ هنرهای‌ ‌تجسمی‌‌ (کد 21/358)، طراحی 1 (کد 92/359)، طراحی 2 (کد 9/489)، آشنایی با بناهای تاریخی (کد 6/492)، خط در گرافیک (کد 6/491)، ترسیم فنی و نقشه‌کشی (کد 78/359)، کارگاه نقاشی (کد 3/496)، عکاسی 1 (کد 15/358)، طراحی اندام و لباس (کد 8/494)، کارگاه طراحی نقوش سنتی (کد 77/359)، حجم سازی 1 (کد 3/450)، آشنایی‌ با صنایع دستی ایران 1 (کد 30/359) و مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی (کد 331) طراحی‌ خواهد شد.
د ) رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر در جدول‌ شماره‌ 5 دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است.
5- گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی‌
الف) کلیه‌ شرکت‌کنندگان‌ و علاقه‌مندان‌ به‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی‌ مانند دیگر گروه‌های‌ آزمایشی‌ باید لزوماً در این‌ گروه‌ آزمایشی‌ ثبت‌نام‌ و در آزمون عمومی و اختصاصی آن شرکت‌ نمایند.
ب‌) آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1، 2، 3 و 4 که‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ 5 (رشته‌های‌ زبان‌های خارجی‌) نیز باشند، باید علاقه‌مندی‌ خود را به‌ شرکت‌ در گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی (گروه آزمایشی 5)، با علامتگذاری‌ بند 46 در تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ اینترنتی، مشخص‌ نموده‌ و در آزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ ذیربط شرکت‌ نمایند.
ج‌ ) از شرکت‌کنندگان‌، اعم‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید و نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ که‌ زبان‌ خارجی‌ امتحانی‌ آنان‌ انگلیسی‌، آلمانی‌ و یا فرانسه‌ می‌باشد از درس‌ زبان‌ خارجی‌ تخصصی‌ (با ضریب‌ 4) امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
د ) رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی در جدول‌ شماره‌ 6 دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است‌.
ی)سـهمیه‌ها
هر داوطلب‌ می‌تواند بر اساس‌ شرایط خود، متقاضی یکی‌ از سهمیه‌های‌ مصوب مندرج‌ در بندهای‌ ذیل شود.
1- سهمیه‌ مناطق:
شرکت‌کنندگان‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ جاری‌ بر اساس‌ بخش‌ محل‌ اخذ مدرک‌ تحصیلی‌ سه‌ سال‌ آخر دوره‌ متوسطه‌ جزو یکی‌ ازسهمیه‌های‌ مناطق‌ 1، 2 و یا 3 محسوب‌ می‌گردند. داوطلبان‌ متقاضی‌ سهمیه‌ مناطق‌ باید قسمت مربوط در بند 16 فرم تقاضانامه‌ ثبت‌نام اینترنتی را علامتگذاری‌ نمایند.
تبصره‌1- بر اساس‌ مصوبه‌ سی‌ و پنجمین‌ جلسه‌ کمیته‌ مطالعه‌ و برنامه‌ریزی‌ کنکور سراسری‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌، فارغ‌التحصیلان‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ بر اساس‌ بخش‌ محل‌ اخذ مدرک‌ تحصیلی‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و دو سال‌ آخر دبیرستان‌ و یا هنرستان‌ (سال‌ دوم‌ و سوم‌ دبیرستان‌ یا هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و یا کار و دانش‌) جزو یکی‌ از سهمیه‌های‌ مناطق‌ 1، 2 و یا 3 محسوب‌ می‌شوند.
تبصره‌2- فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی پیوسته‌ آموزشکده‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ که دوره پیش‌دانشگاهی را گذرانده‌اند، در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1391 بر اساس‌ بخش‌ محل‌ اخذ مدرک‌ تحصیلی‌ سه‌ سال‌ آخر دوره‌ دبیرستان‌ و یا هنرستان‌ (سال‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ دبیرستان‌ و یا هنرستان‌)، که تحصیل نموده‌اند جزو یکی‌ از سهمیه‌های‌ مناطق‌ 1، 2 و یا 3 محسوب‌ می‌شوند.
2- سهمیه‌‌ شاهد و ایثارگر:
هر یک‌ از داوطلبان ‌متقاضی‌ سهمیه شاهد و ایثارگر می‌توانند بر اساس‌ شرایط خود ‌در بندهای‌ «الف‌» و «ب» زیر، متقاضی‌ استفاده از سهمیه‌ شوند.
الف‌) رزمندگانی که بر اساس ماده 1 و تبصره‌های چهارگانه ماده مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای‌ ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب‌ بسیجی ‌به دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ از تاریخ‌ 31/6/1359 لغایت‌ 31/6/1367 حداقل‌ شش‌ (6) ماه‌ متوالی‌ یا متناوب‌ داوطلبانه‌ در مناطق‌ عملیاتی ‌جبهه‌های‌ نبرد حق‌ علیه‌ باطل‌ حضور داشته‌اند، لازم‌ است‌ ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرد.
تذکرمهم: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد رهگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت‌نام در محلی که در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.
تبصره ‌1- مناطق‌ عملیاتی‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ دفاع‌ تعیین‌ می‌شود.
تبصره ‌2- مدت‌ حضور یا خدمت‌ در جبهه‌ سربازان‌ و پاسداران‌ وظیفه‌ و همچنین‌ تعهدات‌ و مأموریت‌های‌ خدمتی‌ پرسنل‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های‌ نظامی‌ در جبهه‌ و نیز طرح‌ 6 ماهه‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌، حضور داوطلبانه‌ تلقی‌ نمی‌شود.
تبصره 3- بسیجیان فعال و عادی پایگاه‌های مقاومت بسیج، مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی‌شوند.
تبصره 4- فرزندان و همسران رزمندگان (داوطلبانی که پدر و یا مادر آنان فقط دارای مدت حضور در جبهه می‌باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی‌باشند.
تبصره 5- کد رهگیری 12 رقمی ارگان‌های استفاده‌کننده از سهمیه شاهد و رزمندگان برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می‌بایست برای هر آزمون، کد رهگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.
ب‌) جانبازان‌ 25 تا 69%‌، فرزند و همسر جانبازان 50% و بالاتر، آزادگان‌ و فرزندان‌ و همسران‌ آنان‌ و همچنین‌ فرزندان ‌و همسران‌ شهدا، مفقودین‌ و اسرا و جانبازان 70% و بالاتر و خانواده شهدا (خواهر، برادر، پدر و مادر شهید) ‌برای ‌استفاده‌ از سهمیه مربوط باید بر اساس‌ ضوابط مندرج‌ در بند ذیل‌ اقدام‌ کنند.
- این قبیل داوطلبان بایستی ضمن مراجعه به سایت اینترنتی ایثار به نشانی: www.isaar.ir با درج کد ملی و کد ایثارگری و اطلاعات لازم در لینک مربوط کد 12 رقمی رهگیری دریافت دارند و آن را در بند 19 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی درج نمایند. پس از آن ضمن مراجعه مجدد به سایت ایثار، در قسمت پیگیری سهمیه از وضعیت تأیید و یا عدم تأیید سهمیه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن‌های مندرج در سایت ایثار (سامانه تأیید سهمیه) تماس حاصل نمایند. داوطلبان لازم است از کارت کد رهگیری خود یک نسخه پرینت تهیه نموده و تا پایان کلیه مراحل آزمون سراسری، آن را نزد خود نگهداری نمایند.
تذکرمهم: جانبازان با درصد جانبازی حداقل 25% و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کد رهگیری دریافتی از سایت ایثار در بند 19 تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی، به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) مراجعه و با ارائه کارت جانبازی و یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام، توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرند و در گزینش نهائی به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازی و یا مدت اسارت اضافه گردد. ضمناً این قبیل داوطلبان نیازی به دریافت کد 12 رقمی رهگیری از سپاه پاسداران را ندارند و ملاک عمل سهمیه آنان، همان کد 12 رقمی سایت ایثار (www.isaar.ir) می‌باشد.
تبصره 1- داوطلبان استفاده کننده از سهمیه‌های بنیاد شهید به همراه پرینت کارت کدرهگیری و سازمان بسیج مستضعفین و جهاد کشاورزی، در صورت عدم تأیید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.
تبصره 2- آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه آزمون سراسری (برای پذیرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و برای پذیرفته‌شدگان سهمیه شاهد از سال 1376 به بعد) پذیرفته شده‌اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت‌نام کرده و یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت.
* تذکر مهم: بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل
که با استفاده از سهمیه‌های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دوره‌های شبانه و نیمه‌حضوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و یا دوره‌های مجازی (به جز دوره‌های روزانه در دانشگاه‌های دولتی) قرار گرفته‌اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه‌های مربوط در آزمون سراسری خواهند بود.
توضیح: فرزندان و همسران جانبازان 25 تا 49% پس از شرکت در آزمون، در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته شوند، پس از دریافت کارنامه اولیه می‌توانند با مراجعه به سایت ایثار به نشانی: www.isaar.ir با درج کد ملی و کد ایثارگری پدر یا مادر و یا همسر (حسب مورد) کد رهگیری 12 رقمی دریافت دارند و آن را در محلی که در فرم انتخاب رشته در نظر گرفته خواهد شد، درج نمایند. بدیهی است این قبیل داوطلبان در صورت داشتن سایر ضوابط و شرایط و کسب حدنصاب نمره علمی در ظرفیت باقیمانده سهمیه شاهد (5 درصد) پذیرش خواهند شد.
3- سهمیه آموزگاران‌:
- آموزگاران‌ دیپلمه‌ رسمی‌ (قطعی‌ ـ آزمایشی) و یا پیمانی که‌ حداقل سه سال در مناطقی که آموزش و پرورش تعیین ‌نموده است، خدمت کرده باشند و در حال‌ حاضر نیز شاغل‌ باشند، می‌توانند برای استفاده از سهمیه رشته‌ تحصیلی راهنمایی و مشاوره دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ با دریافت فرم مخصوص از نواحی‌ و یا مناطق‌ آموزش‌ و پرورش‌ (مطابق فرم شماره 3 مندرج در صفحه 43 دفترچه راهنما) و نگهداری آن نزد خود از سهمیه مزبور استفاده نمایند. لازم به ذکر است که پذیرفته‌شدگان رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره با سهمیه آموزگاران، بورسیه وزارت آموزش و پرورش نمی‌باشند.
تبصره‌- داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط علاقه‌مند به‌ استفاده‌ از سهمیه آموزگاران‌ در رشته‌ راهنمایی و مشاوره‌ باشند، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر انتخاب یکی‌ از سهمیه‌‌ها، برحسب‌ مورد وضعیت‌ خود را با علامتگذاری‌ قسمت مربوط در بند 24 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی مربوط تعیین‌ نمایند و مدارک‌ لازم‌ را نیز تهیه کنند تا از اولویت‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ برای‌ رشته‌ ذیربط استفاده‌ نمایند.
4- سهمیه‌ بهیاران‌:
- بهیاران‌ دارنده‌ دیپلم‌ نظام قدیم و یا نظام جدید (کارودانش) مورد تأیید وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ که‌ به‌ حرفه‌ بهیاری‌ اشتغال‌ دارند، می‌توانند با تهیه گواهی‌ لازم‌ از سازمان‌ متبوع‌ و نگهداری آن نزد خود منحصراً برای‌ ورود به‌ رشته‌ پرستاری‌ از سهمیه‌ بهیاران‌ استفاده‌ نمایند.
تبصره 1- دارا بودن مدرک پیش‌دانشگاهی برای دارندگان مدرک دیپلم بهیاری نظام جدید (کارودانش) و یا اشتغال به تحصیل در دوره پیش‌دانشگاهی به شرط فراغت از تحصیل تا تاریخ 31/6/1391 الزامی است.
تبصره‌ 2- داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط علاقه‌مند به‌ استفاده‌ از سهمیه‌ بهیاران‌ در رشته‌ پرستاری باشند، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر انتخاب یکی‌ از سهمیه‌‌ها، برحسب‌ مورد وضعیت‌ خود را با علامتگذاری‌ قسمت مربوط در بند 24 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی مربوط تعیین‌ نمایند و مدارک‌ لازم‌ را نیز تهیه کنند تا از اولویت‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ برای‌ رشته‌‌ ذیربط استفاده‌ نمایند.
داوطلبان‌ می‌توانند پس‌ از مطالعه‌ دقیق‌ دفترچه‌ راهنما در صورت‌ نیاز برای‌ کسب‌ راهنمایی‌ همه‌ روزه‌ در ساعات‌ اداری‌ با شماره‌ تلفن‌های‌: 99 الی 88923595- 021 به‌ طور مستقیم‌ با روابط عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ و یا با ستاد پاسخگویی ثبت‌نام آزمون سراسری سال 1391، از طریق شماره تلفن‌هایی که در سایت سازمان درج شده است، تماس‌ حاصل‌ نمایند و یا با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org. سوالات خود را در میان بگذارند و از مراجعه حضور خودداری نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
تاریخ ارسال: شنبه 19 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 04:15 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo