سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

bot-boot-dbo-dbot-boo-bto

BOT building-operate-transfer ساخت بهره برداری - انتقال
BOOT building -own-operate- transfer ساخت مالکیت - بهره برداری - انتقال
DBO design-building-operate طراحی  ساخت - بهره برداری
DBOT design-build-operate- transfer طراحی ساخت - بهره برداری - انتقال
BOO  building -own-operate ساخت مالکیت - بهره برداری 
BTO building-transfer-operate ساخت - انتقال - بهره برداری
DBFO design-build-finance -operate طراحی - ساخت - تامین مالی (فاینانس) بهره برداری

 

 

نمایش گرافیکی مدل های مختلف زیر ساختها بر اساس استراتژ های تامین مالی و اجرا
         
 

مستقیم

 
 

I

 

IV

 
  کلید در دست با تامین مالی  super - TKY   FT روش سریع  
    طراحی - مناقصه - ساخت  
  DBO طراحی - ساخت - بهره برداری   طراحی - ساخت DB  
    CM مدیریت ساخت  
   طراحی - ساخت - بهره برداری- نگهداری -DBOM   کلید در دست TKY  
ترکیبی        

روش اجرای پروژه

نحوه مشارکت مالی دولت  
 

BOT ساخت - بهره برداری - انتقال

 
 

ساخت - مالکیت - بهره برداری BOO

 
 

DBOT طراحی - ساخت - بهره برداری - انتقال

 
 

ساخت - بهره برداری - مالکیت - انتقال BOOT

 
   
 

II

  III  
 

غیر مستقیم

 
         

تاریخ ارسال: دوشنبه 21 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 04:13 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo