سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

تجزیه و تحلیل جریانات وجوه نقد

تجزیه و تحلیل جریانات وجوه نقد:  

نسبتهای عملکرد:

 فروش/ وجوه نقد دریافتی از مشتریان = کیفیت فروش 

هدف:  

بیانگر درصد وجوه نقدی است که از طریق فروش به دست می آید 

 

میانگین مجموع داداراییها / خالص جریانهای نقدی عملیاتی = بازده نقدی داراییها 

هدف: انعکاس وجوه نقد حاصل از کلیه منابع 

 

حقوق صاحبان سرمایه / خالص جریانهای نقدی عملیاتی = بازده نقدی حقوق صاحبان سرمایه 

 

هدف : انعکاس وجوه نقد حاصل از منابع صاحبان سرمایه 

 

سود عملیاتی / خالص جریانهای نقدی عملیاتی = کیفیت سود 

 

هدف : توانایی در کسب وجوه نقد از طریق فعالیتهای اصلی و مستمر 

 

میانگین تعداد سهام عادی / ( مالیات پرداختی - خالص جریانهای نقدی بازده سرمایه گذاریها + خالص جریانهای نقدی عملیاتی ) = جریان نقدی هر سهم

 

هدف: انعکاس جریانهای نقدی مرتبط با اجزای سود خالص برای هر سهم 

 

نسبتهای کفایت نقدینگی : 

 

نسبت پوشش بدهی  = خالص جریانهای نقدی عملیاتی / مجموع بدهیها

نسبت پوشش هزینه های مالی  = خالص جریانهای نقدی عملیاتی / هزینه های مالی

نسبت سرمایه گذاری مجدد  = خالص جریانهای نقدی عملیاتی / جریانهای نقدی خروجی برای داراییهای غیر جاری  

نسبت پرداخت بدهیها  = خالص جریانهای نقدی عملیاتی / جریانهای نقدی خروجی برای بازپرداخت بدهیها

نسبت پرداخت سود سهام = خالص جریانهای نقدی عملیاتی / جریانهای نقدی خروجی بابت پرداخت سود سهام

 

فرمول سایر نسبتها در آینده درج خواهد شد 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 30 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 03:06 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo