سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

جدول مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۱

“]جدول مالیات حقوق سال 1391 [www.rezajalaly.com]

جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹۱ [www.rezajalaly.com


 

اقتصاد > اقتصاد‌ملی – همشهری آنلاین:
جدول معافیت‏‌های مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای ارقام مصوب دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ با معافیت سالانه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و ماهانه ۵۵۰ هزار تومانی منتشر شد.
سقف معافیت مالیاتی سال جاری حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در حالی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که این متغیر برای سال آینده با افزایش ۱۳ درصدی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.براساس این گزارش، این جدول معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای لایحه بودجه سال ۹۱ به اهتمام موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان تهیه شده است و معمولاً سازمان امور مالیاتی نیز پس از تصویب نهایی بودجه بر اساس رقمی که برای سقف معافیت مالیاتی در مجلس تعیین شده است، بر اساس همین سازوکار جدول مشابهی را تدوین و برای اجرا ابلاغ می کند.جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال ۹۱ به شرح زیر است.فارس توضیح داد تا این تاریخ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ هنوز به تصویب مجلس نرسیده و جدول ذیل صرفا جهت آگاهی حقوق‌بگیران درج شده تا در صورت تصویب بودجه و عدم تغییر معافیت سالانه مورد استفاده قرار گیرد.

کارکنان بخش غیر دولتی

کارکنان بخش دولتی

نرخ مالیاتی

حقوق سالانه مشمول مالیات

حقوق سالانه

حقوق ماهانه

مالیات ماهانه

مالیات سالانه

مالیات ماهانه

مالیات سالانه

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰

۳۶۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰

۳۶۰٫۰۰۰

۱۰

۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۱۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۵۰۰٫۰۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۳٫۳۳۳

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۸۳٫۳۳۳

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۳۳۳٫۳۳۳

۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵۰٫۰۰۰

۶٫۶۰۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰

۵٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰

۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰

۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵۰٫۰۰۰

۶٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰

۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۹۵۰٫۰۰۰

۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰

۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰

۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۱۶٫۶۶۶

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۸۳۳٫۳۳۳

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۸۳۳٫۳۳۳

۱٫۳۵۸٫۳۳۳

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰

۸۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰/۲۵

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۵۸٫۳۳۳

۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰/۲۵

۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۳۵۱٫۳۳۳

۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰/۲۵

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۵۸٫۳۳۳

۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰/۲۵

۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۳۳٫۳۳۳

۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰/۲۵

۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۷۵٫۰۰۰

۳۹٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۱۶٫۶۶۶

۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰/۲۵

۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۶۶۶٫۶۶۶

۴٫۴۴۱٫۶۶۶

۵۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۸۳٫۳۳۳

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۲۰٫۲۵

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۳۳۳٫۳۳۳

۸٫۵۴۱٫۶۶۶

۱۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۴۵۰٫۰۰۰

۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰/۲۵/۳۰

۴۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۴۱٫۶۶۶

۱۷۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۵٫۴۵۰٫۰۰۰

۶۵٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰/۲۵/۳۰

۶۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۴۱٫۶۶۶

۲۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۶٫۴۵۰٫۰۰۰

۷۷٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰/۲۵/۳۰

۷۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۱۹۱٫۶۶۶

۲۷۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۸٫۳۳۳٫۳۳۳

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰/۲۰/۲۵/۳۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۸٫۸۳۳٫۳۳۳

۱۰/۲۰/۲۵/۳۰/۳۵

بیشتر از ۱٫۰۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بیشتر از ۸۸٫۸۳۳٫۳۳۳

 

\

برای  دانلود پی دی اف جدول اینجا کلیک کنید.

 

 

Related posts:

  1. نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۱ از چهار درصد ‌۴%‌ به پنج در صد ‌۵%‌ ‌افزایش می یابد.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 01:08 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo