سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

مهلت ثبت نام و مدارک لازم برای آزمون حسابدار رسمی سال ۱۳۹۱

 
تاریخ : چهارشنبه هفتم تیر 1391

الف ) شرایط داوطلبان :

1-      تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

2-      نداشتن سابقه محکومیت موثرکیفری .

3-      حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .

4-      نداشتن سوابق سوء حرفه ای ، مالی و اداری .

5-      داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ( لیسانس ) از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری یا رشته های مشابه یا مـدارک حرفه ای شناخته شده از مجامع معتبر بین المللی .

تبصره 1 : منظور از رشته های مشابه رشته هایی هستند که با تایید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، حداقل 18 واحد از دروس آنها ، حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی باشد .

تبصره 2 : مجامع حرفه ای بین المللی مورد پذیرش عبارت است از :  انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز ( ICAEW) انجمن حسابداران رسمی انگلستان (ACCA ) و انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA  ) 
انجمن حسابداران کانادا (
CGA ) ، پذیرش مدارک عضویت در سایر مجامع حرفه ای ، به منظور برخورداری از معافیت آزمونهای حسابداری و حسابرسی یا جایگزینی مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا رشته های مشابه منوط به طرح موضوع در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و اتخاذ تصمیم در مورد آن است 0

6-      داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط ( لیسانس ) که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد ( اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان حداقل سه سال باشد ، در صورتیکه به تشخیص هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری ، خدمات مالی ، طراحی سیستم ، مدیریت مالی ، تدریس حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر تجارب مفید باشند ، هر دو سال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق می تواند معادل یکسال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گیرد ) 0

تبصره 1 : در مواردی که مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) متقاضــی غیر مرتبط باشد ، امـا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری مرتبط باشد ، سوابـق کار مفید از تــاریخ اخذ اولین مـدرک تحصیلی‌ مرتبط ملاک عمـل خواهد بود . به هرحال پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی ( لیسانس ) منوط به گذراندن حداقل 18 واحد دروس حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی در طول دوره های تحصیلی یادشده است 0

تبصره 2 : داوطلبانی که حداقل 3 سال بصورت تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) در سازمان حسابرسی یا نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارا هستند و همچنین سایر داوطلبانی که تجارب مفید آنها در امور یاد شده در این بند حداقل به مدت 6 سال باشد، به شرط دارا بودن سایر شرایط ، می توانند در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی کمبود سابقه کار حسابرسی در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را تکمیل نمایند .

1- ب ) مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون و ثبت نام :

1-      تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوطرف کارت ملی .

2-      شش قطعه عکس4 ×3 ( که مشخصات متقاضی در پشت آن درج شده باشد ) .

3-      تصویر مدرک کارشناسی یا آخرین مدرک تحصیلی مرتبط به تایید مراجع رسمی کشورو مدرک عضویت در مجامع حرفه ای بین المللی . (در مورد رشته های مشابه ارسال ریز نمرات تائید شده الزامی است).

4-      گواهی سابقه کار حسابرسی تمام وقت با ذکر نداشتن سوابق سوء حرفه ای ، مالی و اداری  به انضمام گواهی بیمه و یا پرداخت مالیات بر حقوق . (گواهی سابقه کار صرفاً در نمونه پیوست مورد پذیرش قرار می گیرد)

5-      تصویر گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در مورد آقایان .

6-      تکمیل ((فرم درخواست شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی )) .

7-   اصل فیش پرداخت مبلغ 000/500 ریال به حساب  0201248736001 سیبا نزد بانک ملی ایران شعبه میدان جوانان کد  1114   بنام جامعه حسابداران رسمی ایران  .

2-ب ) مدارک مورد نیاز پس از آزمون :

1-      گواهی عدم سوء پیشینه به تایید مراجع مربوطه .

2-      گواهی حسن عملکرد از سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران .

3-      گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر .

4-      تاییدیه مدرک تحصیلی یا مدارک حرفه ای از مرجع ذیربط .

ج ) نکات مهم  :

1- سوابق حسابرسی با شرایط زیر پذیرفته می شود :

1-1) اشتغال تمام وقت به عنوان حسابرس در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران .

2-1) درج نوع کار متقاضی ( با قید تمام وقت یا پاره وقت ) در طول خدمت و آخرین سمت وی ، سوابق بیمه از جمله حوزه پرداخت حق بیمه و شماره بیمه شده ، در گواهی اشتغال طبق فرم نمونه مشتمل بر اطلاعات کامل یاد شده درموارد استثنایی که حسب مقررات مربوط ، شاغل تمام وقت مشمول بیمه نبوده است ، درج سوابق پرداخت مالیات حقوق متقاضی در گواهی اشتغال الزامی می باشد .

3-1 ) سوابق کار حسابرسی در سال 1381 و بعد از آن صرفاً نزد سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه یا ارائه گواهی پرداخت مالیات بر حقوق مورد قبول است.

2- کلیه متقاضیانی که در سال های گذشته مدارک ثبت نام برای شرکت درآزمون ارسال کرده و کارت شرکت در آزمون برای آنها صادر شده است ، در صورت تمایل به ثبت نام در آزمون سال جاری صرفاً باید نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست شرکت در آزمون و پرداخت وجه اقدام نمایند .

3- داوطلبان قبول مشروط آزمون آذر ماه سال 1390 که مجاز برای آزمون می باشند ، باید نسبت به ارسال فرم تکمیل شده درخواست و پرداخت وجه برای شرکت در آزمون اقدام نمایند .

د ) آزمون :

1-      آزمون در روز جمعه 10 آذر ماه سال 1391 صبح و بعدازظهر برگزار می شود .

2-      تاریخ و محل دریافت کارت و محل برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد .

3-      آزمون شامل بخشهای حسابداری ( %30 ) ، حسابرسی ( %30) ، قانون مالیاتها ( %20 ) و قوانین تجاری ، مالی ، محاسباتی و قوانین مرتبط (%20) است .

4-      آزمون به صورت تشریحی و چند گزینه ای (تستی) خواهد بود . سئوالات حسابداری و حسابرسی بر حسب مورد با استانداردهای حسابداری و حسابرسی مصوب سازمان حسابرسی مغایرتی نخواهد داشت و در سطحی خواهدبودکه صلاحیت متقاضیان برای امضای گزارشهای حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی به صورت مستقل احراز شود .

5-      هر پاسخ درست تستی یک نمره و هر پاسخ نادرست  نمره منفی خواهد داشت .

6-      نصاب لازم برای قبولی داوطلبان در آزمون بشرح زیر است .

1-6 ) کسب %60  نمره سئوالات گزینه ای (تستی) هر درس .

2-6 ) کسب %60 نمره سئوالات تشریحی هر درس . 

7-      چنانچه داوطلب در دو درس، از آزمونهای مقرر مطابق بند 6 فوق قبول شده باشد ،‌ مشروط به آنکه معدل کل وی در مجموع سئوالات (گزینه ای و تشریحی ) دروس چهارگانه حداقل %50 باشد ، می تواند حداکثر در آزمون دو دوره آینده شرکت نموده و فقط درس یا دروسی را که نمره آن به حد نصاب قبولی نرسیده است ، امتحان دهد .

8-      دارندگان مدارک دکتری حسابداری یا مدارک حرفه ای بین المللی مورد تائید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، ازآزمونهای حسـابـداری و حسابـرسـی معاف خواهند بود .

تذکر : ثبت نام مدیران دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 187447/ت 45398 هـ  مورخ 019/08/1389 پس از تعیین تکلیف متقاضیان سال 1390 ، متعاقباً اعلام خواهد شد .

و ) مهلت ثبت نام و ارسال مدارک :

کلیه داوطلبان واجد شرایط بایستی مدارک مورد نیاز به همراه (( فرم درخواست شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی )) را حداکثرتا تاریخ 05/05/1391 تنها از طریق پست سفارشی به آدرس تهران _
کد پستی 1114943661 دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
واقع در طبقه دوم ساختمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ خیابان داور ارسال نمایند .

تذکر:

1- به درخواستهایی که بعد از مهلت مقرر تحویل پست گردیده باشد و یا مدارک مربوط به آنان ناقص باشد و یا منطبق با شرایط مندرج دربند’’  الف ‘‘ بالا نباشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

2- وجه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد

 

هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

 

فرم درخواست شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی- به آدرس زیر مراجعه فرمائید


http://www.audit.org.ir/LinkClick.aspx?fileticket=rpp7_Dyin20%3d&tabid=202&language=fa-
تاریخ ارسال: شنبه 24 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 02:01 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo