سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

بندهای مشروط گزارش حسابرس

نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی :
۱- عدم اخذ و ارائه تائیدیه های بدهکاران و بستانکاران – بانکها و غیره.
۲- عدم کفایت ذخایر مالیاتی.
۳ -فقدان اسناد مالکیت اموال و دارائیها و مشکلات مربوط به آن.
۴ -عدم کفایت سایر ذخایر ( کالا . مطالبات و …).
۵ -فقدان یا عدم رعایت آئین نامه معاملات.
۶- عدم محاسبه صحیح و یا پرداخت به موقع دیون دولتی.
۷-فقدان سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده.
۸ -عدم احراز شرایط لازم به منظور تداوم فعالیت شرکت.
۹ -عدم گزارش صحیح هزینه های جذب نشده.
۱۰ -موضوع توقف فعالیت و عدم تهیه صورتهای مالی بر اساس فرض مزبور.
۱۱ -اشکال در طبقه بندی مناسب حسابها و گزارشگری.
۱۲-عدم رعایت اصول و استاندارد های حسابداری در ثبت حسابها.
۱۳ -عدم کفایت ذخیره مزایای پایان خدمت.
۱۴ -عدم کفایت پوشش بیمه ای دارائیها.
۱۵ -دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت.
۱۶ -مشمولین ماده ۱۴۱ ( از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه بر اثر زیانهای وارده ).
۱۷ -عدم رعایت مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون تجارت در خصوص سهام وثیقه مدیران.
۱۸ -عدم انجام کامل تکالیف مجامع سال قبل . مفاد ماده ۱۴۲ قانون تجارت.
۱۹ -مشمولیت ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
۲۰ -فقدان دفتر ثبت سهام یا عدم ثبت نقل و انتقالات درآن ( مفاد ماده ۴۰ قانون تجارت ).
۲۱ -عدم رعایت ماده ۱۲۸ قانون تجارت آگهی نام – مشخصات و اختبارات مدیر عامل.
۲۲ -عدم انتشار اوراق سهام مفاد ماده ۲۷ قانون تجارت.
۲۳ -عدم رعایت ماده ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت در خصوص صدور چک مدت دار و بلا محل.
۲۴ -عدم رعایت ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص تقسیم منافع موهومی و رعایت پرداخت سود سهام ظرف ۸ ماه از تصویب مجمع.
۲۵ -عدم رعایت ماده ۱۷۷ قانون تجارت در خصوص درج اعلامیه پذیره نویسی سهام در ۲ روزنامه کثیر الانتشار.
۲۶ -عدم رعایت ماده ۱۰۶ قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و انتخاب مدیران.
۲۷ -عدم دعایت ماده ۱۰۳قانون تجارت در خصوص حداقل تعداد سهامداران در شرکتهای سهامی ۳ نفر.
۲۸ -عدم رعایت مفاد ماده ۱۲۶ قانون تجارت در خصوص مدیریت عامل بیش از یک شرکت.
۲۹ -عدم رعایت مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت در خصوص رعایت مهلت قانونی ارائه گزارش مالی و فعالیت به بازرسان.
۳۰ -عدم رعایت مفاد ماده ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت در خصوص دعوت و تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه.
۳۱ -عدم رعایت مواد اساسنامه.
۳۲ -نداشتن سیستم مناسب کنترلهای داخلی.
۳۳ -عدم رعایت ماده ۱۰۷ قانون تجارت انتخاب اعضاء هیئت مدیره از بین سهامداران.
۳۴ -عدم رعایت ماده ۱۰۹ قانون تجارت – اتمام مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره.

تاریخ ارسال: یکشنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 02:04 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo