سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

هزینه یابی مرحله ای2

      روش های محاسبه مبلغ تعدیل یک واحد بابت ضایعات

           
هزینه یک واحد تعدیلی:(تعداد ضایعات x هزینه یک واحد انتقالی)/(ضایعات - واحد های انتقالی از مرحله قبل)

 گزارش بهای تمام شده مرحله 3

جدول مقداری تولید                                                                                واحد              واحد

واحد های انتقالی از دایره قبل                                                                                       ***

واحد های انتقالی به انبار کالای ساخته شده                                                  ***

کالای در جریان ساخت (تکمیلی از لحاظ کار و سربار و مواد)                           ***

ضایعات                                                                                                ***                ***

هزینه های منظور شده به حساب دایره                                                هزینه کل       هزینه واحد

هزینه های انتقالی از دایره قبل:

انتقال به دایره طی ماه                                                                             ***                   *

هزینه های اضافه شده در این دایره:

مواد                                                                                                   ***                    *

دستمزد                                                                                               ***                    *

سربار کارخانه                                                                                      ***                    *

جمع هزینه های اضافه شده                                                                     ***                    *

تعدیل بابت واحد های ضایع شده                                                                  -                     *

جمع هزینه های قابل تخصیص                                                                 ***                   **

نحوه تخصیص هزینه های دایره:

انتقالی به انبار کالای ساخته شده (واحد های انتقالی به انبار *کل هزینه یک واحد)                                        ****

کالای در جریان ساخت پایان دوره
هزینه تعدیل شده دایره قبل :
کالای در جریان ساخت(هزینه یک واحد انتقالی+هزینه یک واحد تعدیل شده)*** 
 

مواد                                                                                                       ***

دستمزد                                                                                                   ***

سربار کارخانه                                                                                         ***            ****

جمع هزینه های تخصیص یافته                                                                                     ****تمرین:

شرکت تولیدی فارما در اسفند ماه اطلاعات زیر را برای دایره تولیدی شماره 2 ارائه داده است:

انتقالی از دایره اول                                                                55000 لیتر

انتقالی به دایره سوم                                                               39500لیتر

کالای در جریان ساخت پایان اسفند(از لحاظ کار و سربار   تکمیل)     10500 لیتر

کلیه ی مواد مورد نیاز جهت ساخت محصولات در ابتدای مرحله اول وارد فرایند تولید می شود.

دایره حسابداری صنعتی ارقام زیر را برای دایره دوم گردآوری نموده است:

بهای تمام شده یک واحد محصول انتقالی از دایره اول                     180         ریال

هزینه دستمزد دایره دوم                                                          2752000 ریال

سربار جذب شده کارخانه                                                         1548000 ریال


         مطلوبست:گزارش هزینه تولید دایره دوم برای اسفند ماه.
 

 کار در جریان ساخت مرحله 2 = (بهای تمام شده انتقالی از دایره اول(55000لیتر) +دستمزد2752000+سربار1548000) - (بهای تمام شده(39500)=بهای تمام شده موجودی10500لیتر

کار در جریان ساخت مرحله 3=انتقالی از دایره دوم(39500لیتر)

                                                        شرکت تولیدی فارما
                                                   گزارش هزینه تولید مرحله 2
                                                               اسفند ماه 

جدول مقداری تولید                                                               واحد                واحد

 واحد های انتقالی ازدایره قبل                                                                      55000

 واحد های انتقالی به دایره بعد                                                39500

کالای در جریان ساخت (تکمیل شده از لحاظ کار و سربار)                  10500

ضایعات                                                                         5000              55000

هزینه های منظور شده به حساب دایره                                       هزینه کل            هزینه واحد

هزینه های انتقالی از دایره قبل:

انتقال به دایره طی ماه(55000لیتر)                                       9900000               180

هزینه های اضافه شده در این دایره:

مواد                                                                               -                        -

دستمزد                                                                       2752000             05/64

سربار کارخانه                                                               1548000             02/36

تعدیل بابت واحد های ضایع شده                                                -                       18


جمع هزینه های قابل تخصیص                                             14200000            07/298نحوه تخصیص هزینه های دایره:

 انتقالی به دایره بعد  (39500*07/298)                               11773765

کالای در جریان ساخت پایان دوره:


         هزینه تعدیل شده دایره قبل(10500*(180+18)  2079000

دستمزد                                                        224175


سربار کارخانه                                                       126070       2429245


جمع هزینه های تخصیص                                                             14203010 


))    بهای تمام شده یک واحد دستمزد:2752000/39500+(10500*3/1)
 
) بهای تمام شده یک واحد سربار:1548000/39500+(10500*3/1)
  
                             تعدیل ضایعات: 9900000/50000
 
تاریخ ارسال: چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 12:24 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo