سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

شرایط تحویل کالا در خرید خارجی

نام اصطلاح

شرح

توضیح

EXW

ex work ( … namd place)

تحویل کالا در محل کارخانه یا انبار فروشنده بدون حتی بارگیری

FCA

free carrier( … namd place)

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده - یعنی فروشنده پس از ترخیص برای صدور در محل مقرر کالا را در اختیار حمل کننده تعیین شده از طرف خریدار قرار می دهد .اگر تحویل در محل کار فروشنده باشد فروشنده مسئولیت بارگیری را به عهده دارد .اما اگر بارگیری در محل دیگری صورت  گیرد فروشنده مسئول تخلیه نیست.و کالا بر روی وسیله نقلیه فروشنده تحویل می شود. از این اصطلاح می توان برای هر شیوه ای از حمل و نقل از جمله حمل ونقل مرکب استفاده کرد .

FAS

free alongside ship (…named port of shipment)

تحویل کالا  در کنار کشتی در بندر بارگیری تعیین شده  ( ... نام بندر بارگیری ) قرار داد حمل وبیمه بعهده فروشنده نیست

FOB

Free on board(….named port of shipment)( نام بندر بارگیری)

تحویل کالا بر روی عرشه کشتی ( حالت FAS + بارگیری روی کشتی )

CFR

Cost and freight(…. Named port of destination)( نام بندر مقصد)

قیمت کالا و کرایه حمل تا بندر مقصد

CIF

Cost  insurance and freight(…. Named port of destination)( نام بندر مقصد)

قیمت کالا  بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد - تحویل کالا با بارگیری در کشتی در بندر بارگیری صورت می پذیرد و خطر و مسئولیت بعد از آن با خریدار است

CPT

carriage paid to (..named place of destination

فروشنده هزینه حمل کالا تا مقصد را می پردازد و کالا را تا محل مقرر در مقصد حمل می کند

CIP

carriage and insurance  paid to (..named place of destination

فروشنده هزینه حمل و بیمه کالا تا مقصد را می پردازد و کالا را تا محل مقرر در مقصد حمل می کند . مسئولیت از میان رفتن کالا در راه بعهده خریدار است .

نام اصطلاح

محل تحویل از نظر مسئولیت و خطرات

هزینه مجوزهای ترخیص رای صدور

هزینه بارگیری

نوع حمل ونقل

هزینه تخلیه

هزینه  حمل و نقل

هزینه بازرسی پیش از حمل

EXW

در محل فروشنده و بدون بارگیری

بعهده خریدار

بعهده خریدار

 

بعهده خریدار

بعهده خریدار

بعهده خریدار

FCA

پس از بارگیری روی وسیله نقلیه ائی که خریدار تعیین کرده و در محل مقرر

بعهده فروشنده

اگر تحویل در محل کار فروشنده باشد بارگیری با فروشنده است

حمل از طریق راه آهن - جاده- دریا- هوا- آبراههای داخلی

اگر بارگیری در محلی غیر از محل کار فروشنده باشد تخلیه بعهده خریدار است

بعهده خریدار

بعهده خریدار

FAS

در کنار کشتی

بعهده فروشنده

بارگیری اولیه فروشنده- و بارگیری به کشتی با خریدار است

فقط از طریق دریا یا آبراههای داخلی

تخلیه در کنار کشتی با فروشنده است

بعهده خریدار

بعهده خریدار

FOB

روی کشتی

بعهده فروشنده

بعهده فروشنده

فقط از طریق دریا یا آبراههای داخلی

بعهده فروشنده

بعهده خریدار

بعهده خریدار

CFR

روی عرشه کشتی

بعهده فروشنده

بعهده فروشنده

فقط از طریق دریا یا آبراههای داخلی

در بندر مبدا بعهده فروشنده است

حمل تا بندر مقصد بعهده فروشنده است

بعهده خریدار

CIF

روی عرشه کشتی

بعهده فروشنده

بعهده فروشنده

فقط از طریق دریا یا آبراههای داخلی

در بندر مقصد بعهده خریدار است

فروشنده با حداقل پوشش بیمه ائی بیمه دریایی می کند و مازاد آن بعهده خریدار است

بعهده خریدار

CPT

پس از تحویل به حمل کننده در محل مقرر در مقصد

بعهده فروشنده

بعهده فروشنده

راه آهن - جاده - دریا - هوا - آبراههای داخلی یا ترکیبی از اینها

بعده فروشنده

فروشنده با حداقل پوشش بیمه ائی بیمه دریایی می کند و مازاد آن بعهده خریدار است

بعهده خریدار

CIP

پس از تحویل به حمل کننده در کشور مبدا

بعهده فروشنده

بعهده فروشنده

 

 

 

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 06:58 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo