سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

مقلات حسابداری به انگلیسی و ترجمه آن

Close
تبلیغات در بلاگ اسکای

ثبت نام برای آموزش مجازی حسابداری کاربردی جهت آمادگی برای اشتغال

دوستان عزیز بیننده وب سایت موسسه حسابرسی روان پرداز 

 

با سلام و احترام 

 

چنانچه مستحضرید بدلیل کثرت جمعیت جوان کشورمان امکان ورود تمامی جوانان عزیز به دانشگاه مد نظر شان مقدور نیست ولذا جوانانی که وارد دانشگاه نشده اند اما بهر حال باید حرفه ای را فراگرفته و شاغل شوند تا امکان تشکیل زندگی و کار برایشان فراهم گردد این موسسه برای رفع این مشکل برای بخشی از جوانان کشور پیشنهاد می نماید که حرفه حسابداری را که حرفه ای پرکاربرد و تخصصی است فراگیرند تا بسهولت شاغل شوند . 

بدین منظور این موسسه قصد دارد تا با همکاری استادان مجربی که هم سالها حسابداری را به لحاظ عملی و تجربی کار کرده اند و هم تا سطح دکتری تحصیل نموده اند و سیستمهای کاربردی مالی مورد استفاده در کشور تسلط دارند ، آموزش مجازی حسابداری و حسابرسی در سطوح مختلف را با هزینه بسیار بسیار نازل راه اندازی نماید تا ضمن آموزش به جوانان عزیز تعهدات خود را در راه اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی به انجام رسانده باشد . 

لذا عزیزانی که مایل به این آموزشها هستند برای ثبت نام کافی است ایمیلی به آدرس زیر ارسال و مشخصات کامل و سطح تحصیلات و رشته دبیرستانی و تلفن و آدرس خود را ذکر نمایند تا بعد از دسته بندی ثبت نام شدگان با آنان ارتباط برقرار شده و برنامه آموزشی اشان ارائه گردد . 

در هر سطحی از تحصیل  که هستید چه دیپلم گرفته باشید و یا نگرفته باشید . چه دانشجو باشید و یا نباشید و در هر سنی که باشید می توانید از این آموزشها که شما را برای اشتغال آماده می کند استفاده نمائید . 

 

آدرس ایمیل برای ثبت نام : 

 

 saberiali2009@yahoo.com

و یا ارسال فاکس به 22327147 

 

با تشکر و احترام - علی صابری

Taking the Mystery out of the Cash Flow Statement: A Simplified Implementation of the Indirect Method
Carlos A. De Mello e Souza

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract:     
A drawback of the indirect method of presenting the statement of cash flows is that it requires knowledge of a myriad of special adjustments to income. Compounding the problem, current descriptions of the method are incomplete, confusing and often incorrect. I propose a simplified implementation of the indirect method that is applicable to any set of transactions, under any accounting environment, and can be written as a computer program. In order to demonstrate this implementation, I have used data from Amazon.com's 2002 annual report to shareholders.

کشف راز و رمزهای صورت جریان وجوه نقد: یک مثال ساده از روش غیرمستقیم

خلاصه: یکی اشکال های ارائه صورت جریان وجوه نقد به روش غیرمستقیم این است که این روش مستلزم آگاهی از اصلاحات بی شمار در سود می باشد. ناقص بودن توضیحات موجود برای این روش، مشکل را پیچیده تر کرده و باعث گیج شدن و به اشتباه افتادن تهیه کنندگان این صورت مالی می شود. من یک راه ساده را برای انجام روش غیرمستقیم پیشنهاد می کنم که می توان آن را برای کلیه معاملات و در هر سیستم حسابداری به کار برد و در ضمن می توان به عنوان یک برنامه کامپیوتری نیز استفاده شود. برای مثال من از داده های گزارش مالی سالانه سال 2002 سایت آمازون استفاده کرده ام.

 

Equivalence between Discounted Cash Flow (DCF) and Residual Income (RI)

Joseph Tham

Tran Viet Thang

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract:     
Recently, the residual income (RI) model has become very popular in valuation because it purports to measure "value added" by explicitly taking into account the cost for capital in the income statement. Some proponents of the residual income approach have even suggested that the RI model is superior to the discount cash flow (DCF) method and consequently, the DCF model should be abandoned in favor of the RI model. The residual income model is seductive because it purports to provide assessments of performance at any given point in time. The claim that the RI model is superior to the DCF model in valuation is puzzling because the RI model is simply an interesting algebraic rearrangement of the DCF model. Since the same information is used in both models, it is not unexpected that both models should give the same valuation results.

In this paper, I examine the idea that the residual income model is superior to the discounted cash flow model. Using a simple numerical example, I show that in a M & M world, the two approaches to valuation are equivalent. In practice, the choice between the two valuation methods will be determined by the ease with which the relevant information is available.

تشابه بین جریان های نقدی تنزیل شده و سود باقیمانده

خلاصه: در سال های اخیر، مدل سود باقیمانده به مدلی محبوب در ارزشیابی تبدیل شده چرا که مقصود کلی این روش اندازه گیری ارزش افزوده به وسیله نشان دادن هزینه سرمایه در صورتحساب سود و زیان است. برخی از طرفداران مدل سود باقیمانده حتی پیشنهاد داده اند که با توجه به برتری مدل سود باقیمانده به مدل جریان های نقدی تنزیل شده، باید استفاده از مدل جریان نقدی تنزیل شده را منسوخ اعلام کرد. مدل سود باقیمانده ظاهری بسیار جذاب دارد چرا که این مدل معیاری برای ارزیابی عملکرد در هر زمان ارائه می کند. ادعای برتری مدل سود باقیمانده نسبت به مدل جریان های نقدی تنزیل شده هنوز اثبات نشده است چرا که مدل سود باقیمانده تنها یک بازآرایی جبری جذاب از مدل جریان های نقدی تنزیل شده است. از آنجا که اطلاعات یکسانی در هر دو مدل استفاده می شود، غیرمنتظره نیست که هر دو مدل به نتایج مشابهی ختم شوند.

در این مقاله، عقیده برتری مدل سود باقیمانده نسبت به مدل جریان های نقدی تنزیل شده مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از یک مثال عددی ساده، نشان داده ام که این دو مدل ارزشیابی به نتایج یکسانی می رسند. در عمل، انتخاب میان این دو مدل به در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز هرکدام از مدل ها بستگی

 

Company valuation methods. The most common errors in valuations

Pablo Fernández

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract:     
In this paper, I describe the four main groups comprising the most widely used company valuation methods: balance sheet-based methods, income statement-based methods, mixed methods, and cash flow discounting-based methods. The methods that are conceptually correct are those based on cash flow discounting. I briefly comment on other methods since - even though they are conceptually incorrect - they continue to be used frequently.

I also present a real-life example to illustrate the valuation of a company as the sum of the value of different businesses, which is usually called the break-up value.

I finish the paper showing the most common errors in valuations: a list that contains the most common errors that the author has detected in the more than one thousand valuations he has had access to in his capacity as business consultant or teacher.

روش های ارزشیابی شرکت. مهمترین اشتباهات در ارزشیابی

خلاصه: در این مقاله ما 4 روش اصلی ارزشیابی شرکت ها که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند را توضیح می دهیم: روش مبتنی بر ترازنامه، روش مبتنی بر صورت سود و زیان، روش مشترک و روش مبتنی بر جریان های نقدی تنزیل شده. تمامی این روش ها صحیح بوده و بر مبنای جریان های نقدی تنزیل شده می باشند. در ضمن ما به طور خلاصه روش هایی را بررسی می کنیم که اگرچه اصولا اشتباه هستند ولی هنوز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند.

من همچنین با استفاده از یک مثال واقعی، ارزشیابی یک شرکت را به عنوان مجموعی از ارزش کسب و کارهای مختلف آن شرکت (که معمولا ارزش اسقاط نامیده می شود) توضیح می دهم.

در پایان مقاله ما به اشتباهات متداول در ازشیابی شرکت ها اشاره می کنیم: لیستی که شامل اشتباهات متداولی است که نویسنده در بیش از هزار ارزشایبی که به عنوان معلم یا مشاور حضور داشته، با آنها برخورد کرده است.

 

 

The Usefulness of Direct and Indirect Cash Flow Disclosures

Greg Clinch

Baljit Sidhu

Samantha Sin

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract:     
We investigate the ability of disclosed operating cash flow and indirect accruals components to explain annual returns for a sample of Australian firms. Consistent with claims made by accounting standard setters, we find evidence of significant explanatory power for disclosed operating cash flow components beyond aggregate operating cash flows when they also have significant incremental predictive power for future (one year ahead) operating cash flows. Accrual components also have incremental explanatory power for returns. In addition, we find evidence of significant explanatory power for operating cash flow components beyond estimates of the components (based on other financial statement disclosures) for firms with large differences between disclosed and estimated components.

سودمندی افشای جریان نقدی مستقیم و غیر مستقیم

خلاصه: ما در این مقاله با استفاده از نمونه ای متشکل از داده های شرکت های استرالیایی، توانایی جریان های نقدی عملیاتی افشا شده و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی غیرمستقیم برای تفسیر بازده سالانه را مورد بررسی قرار داده ایم. در تایید عقاید تنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری، نتایج ما نشان داد قدرت تفسیری اجزای جریان های نقدی عملیاتی افشا شده بیشتر از جریان نقدی عملیاتی انباشته می باشد و توانایی آنها نیز به صورت با اهمیتی برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (یک سال بعد) بیشتر است. اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی نیز قدرت تفسیر اضافی برای بازده دارند. علاوه بر این، نتایج ما نشان داد در شرکت هایی که تفاوت زیادی بین اجزای جریان های نقدی عملیاتی افشا شده و برآورد شده است،  قدرت تفسیر اجزای جریان های نقدی عملیاتی بیشتر قدرت تفسیر این اجزا به صورت برآورد شده (بر مبنای سایر صورت های مالی منتشره) است

 

 

The Development of Voluntary Cash Flow Statements in Germany and the Influence of International Reporting Standards

Christian Leuz

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract:     
This paper studies the incentives of German firms to voluntarily disclose cash flow statements over time. While cash flow statement is mandated under many GAAP regimes, its disclosure has not been mandatory in Germany until recently. Nevertheless, an increasing number of firms provide cash flow statements voluntarily. These firms are likely to be influenced by recommendations of the German accounting profession, IAS 7 as well as the respective standards of other countries. The idea of the paper is to study this influence by looking at the adoption pattern over time and the format of the cash flow statement. It documents the development of voluntary cash flow statement disclosures by German firms with respect to "milestones" in the evolution of German professional recommendations and respective international standards. The cross-sectional determinants of voluntary (international) cash flow statements are analyzed using probit regressions and factor analysis. The results are generally consistent with the idea that capital-market forces drive the disclosure of cash flow statements that are in line with international reporting practice.

گسترش ارائه اختیاری صورت جریان وجه نقد در آلمان و تاثیر استانداردها گزارشگری بین المللی

خلاصه: این مقاله انگیزه شرکت های آلمانی را برای افشای اختیاری صورت جریان وجه نقد را در طول زمان مورد مطالعه قرار می دهد. زمانی که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری بسیاری از کشورها، ارائه صورت جریان وجوه نقد اجباری بود، در آلمان هنوز طبق قانون الزامی برای ارائه صورت جریان وجه نقد وجود نداشت. با این حال، تعداد قابل توجهی از شرکتها به صورت اختیاری صورت جریان وجه نقد را ارائه می کردند. این شرکت ها به احتمال زیاد تحت تاثیر پیشنهادات اعضای حرفه حسابداری آلمان، اسندارد حسابداری بین المللی شماره 7 و همچنین استانداردهای مربوطه در سایر کشورها صورت جریان وجه نقد را ارائه می کردند.  این مقاله با استفاده از الگوی پذیرش در طول زمان و شکل صورت جریان وجه نقد به بررسی این تاثیر می پردازد. این مقاله بررسی ارائه اختیاری صورت جریان وجه نقد به وسیله شرکت های آلمانی را با توجه به "نقاط عطف" در تکامل حرفه ای توصیه های حرفه حسابداری آلمان و استانداردهای بین المللی مربوطه انجام داد. دترمینان برش مقطعی از ارائه اختیاری صورت های جریان وجه نقد (بین المللی) با استفاده از رگرسیون پروبیت و تجزیه و تحلیل عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد فشار بازار سرمایه محرکی برای افشای صورت جریان وجه نقد همگام با شیوه گزارشگری بین المللی بود.

 

 

Financial Accounting and Corporate Behavior

David I. Walker

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract: The power of financial accounting to shape corporate behavior is underappreciated. Positive accounting theory teaches that even cosmetic changes in reported earnings can affect share value, not because market participants are unable to see through such changes to the underlying fundamentals, but because of implicit or explicit contracts that are based on reported earnings and transaction costs. However, agency theory suggests that accounting choices and corporate responses to accounting standard changes will not necessarily be those that maximize share value. For a number of reasons, including the fact that executive compensation often is tied to reported earnings, managerial preferences for high earnings generally will exceed shareholder preferences, leading to share value reducing tradeoffs between reported earnings and net cash flows. The empirical literature on the details of positive accounting theory is mixed, but the evidence firmly establishes the power of accounting to shape corporate behavior.

The power of accounting and the divergence of interests have many implications for courts and policy makers. For example, consideration of proposals to increase conformity between tax and financial accounting rules as a means of combating tax sheltering and/or artificial earnings inflation must take into account the incentive properties of accounting standards and recognize that narrowing the gap between tax and book income will have economic consequences, however the gap is narrowed. This Article considers this and other implications of the behavioral effects of accounting standards, including the possibility of setting accounting standards instrumentally as a means of regulating corporate behavior, an alternative to tax incentives, mandates, or direct subsidies.

حسابداری مالی و رفتار شرکتی

خلاصه: نقش حسابداری مالی در شکل دادن به رفتار شرکتی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. تئوری اثباتی حسابداری به ما آموخته است که حتی تغییرات صوری در سود گزارش شده هم می تواند ارزش سهام را تحت تاثیر قرار دهد، و دلیل این امر را نه در عدم توانایی ذینفعان بازار سهام در تشخیص کامل این گونه تغییرات، بلکه باید در قراردادهایی جستجو کرد که مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر سود گزارش شده و هزینه های معاملات هستند. به هر حال تئوری نمایندگی نشان داده که انتخاب های حسابداری و پایبندی شرکت ها به تغییرات در استانداردهای حسابداری لزوما باعث به حداکثر رسیدن ارزش سهام نمی شود. برخی دلایل مانند گره خوردن پاداش مدیریت با سود گزارش شده و همچنین تمایل بیشتر مدیران نسبت به سهامداران برای بیشتر نشان دادن سود، ممکن است باعث شوند تا با توجه به دو عامل سود گزارش شده و جریان های نقدی، ارزش سهام کاهش یابد. ادبیات تجربی در مورد جزئیات تئوری اثباتی حسابداری به نتیجه قطعی نرسیده است اما شواهد محکمی از توانایی حسابداری مالی برای شکل دادن رفتار شرکتی وجود دارد.

قدرت حسابداری و تضاد منافع کاربردهای زیادی برای قانون گذاران دارد. برای مثال، در مورد پیشنهادهایی که برای انطباق بیشتر قوانین حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی به عنوان ابزاری برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و/یا افزایش غیرواقعی سود می شود باید ویژگی های انگیزشی استانداردهای حسابداری را مدنظر قرار داشت که کم کردن فاصله بین سود مالیاتی و سود دفتری ممکن است پیامدهای اقتصادی داشته باشد، البته این فاصله کم شده است. این مقاله این موضوع و سایر آثار رفتاری استانداردهای حسابداری شامل امکان تنظیم استانداردهای حسابداری به عنوان ابزاری برای تنظیم رفتار شرکتی، جایگزینی برای مشوق های مالیاتی، احکام قانونی یا یارانه های مستقیم  را بررسی می کند.

 

 

Accounting Information, Capital Investment Decisions, and Equity Valuation: Theory and Empirical Implications

Guochang Zhang

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی 

Abstract:This study develops an accounting-based valuation model in a setting where firms have the flexibility to expand or discontinue operations (real options). The model is used to examine the role of accounting earnings and book value in equity valuation and to explore cross-sectional differences in the behavior of the valuation function. Unlike prior studies (such as Ohlson 1995 and Feltham and Ohlson 1995) where capital investments are either unspecified or exogenously given, capital investment decisions in this model are made contingent on the firm's operating profitability and growth opportunities. Valuation requires first forming beliefs about future capital investments, and then valuing cash flows to be generated from invested assets. Current earnings and book value provide vital information both for forming beliefs about future investments and for forecasting cash flows. With real options, the valuation function emerges as convex, not linear. Specifically, equity value is an increasing and convex function of earnings, for any given book value, but it can be either increasing in, insensitive to, or decreasing in book value, depending on the firm's profitability and growth opportunity. The model leads to predictions regarding the relative importance of earnings versus book value in value determination and how this relative importance varies across firms. It also rationalizes the "anomalous" association between stock prices and negative earnings found in empirical studies (which is due to regression model misspecification). The study further shows how conservative accounting affects the characteristics of earnings and book value, and provides hypotheses regarding how accounting conservatism influences the properties of the valuation function. The predictions of the model are generally consistent with the evidence reported in empirical studies. Implications for empirical research are discussed.

اطلاعات حسابداری، تصمیم های سرمایه گذاری بلندمدت، و ارزیابی حقوق صاحبان سهام

خلاصه: این مقاله به بسط یک مدل ارزیابی با استفاده از داده های حسابداری در نظامی می پردازد که قابلیت انعطاف برای توسعه یا توقف عملیات (اختیار واقعی) وجود دارد. این مدل برای بررسی نقش سود حسابداری و ارزش دفتری در ارزیابی حقوق صاحبان سهام و همچنین برای پیدا کردن تفاوت های روش برش مقطعی در رفتار تابع ارزیابی استفاده می شود. بر خلاف مطالعات قبلی که سرمایه گذاری های بلندمدت نامشخص و یا مربوط به عوامل خارجی بودند، در این مدل تصمیم های سرمایه گذاری بلندمدت مشروط به قابلیت سوداوری عملیات شرکت و فرصت های رشد می باشد. در مرحله اول ارزیابی مستلزم شکل دادن به باورها درباره سرمایه گذاری های بلندمدت آتی و سپس ارزیابی جریان نقدی حاصله از دارایی های سرمایه گذاری شده است. سود جاری و ارزش دفتری اطلاعات اساسی درمورد شکل دهی به باورهای موجود درباره سرمایه گذاری های آتی و پیش بینی جریان های نقدی مهیا می کنند. به دلیل وجود اختیارات واقعی، تابع ارزیابی خطی نبوده و به صورت منحنی در می آید. ارزیابی حقوق صاحبان سهام تابعی محدب و افزایشی از سود حسابداری (برای هر ارزش دفتری) است، اما نسبت به ارزش دفتری بسته به سوداوری شرکت و فرصت های رشد می تواند افزایشی، کاهشی یا غیرحساس باشد. این مدل بر اهمیت نسبی سود در تعیین ارزش را نسبت به ارزش دفتری تاکید کرده و چگونگی تفاوت این اهمیت نسبی را در بین شرکت های مختلف نشان می دهد. این مدل همچنین همگرایی غیرعادی بین قیمت سهام و سود منفی یافت شده در تحقیقات تجربی را توجیه می کند (که به دلیل خطای تصریح مدل رگرسیون می باشد).  این تحقیق همچنین نشان می دهد که چگونه حسابداری محافظه کارانه سود و ارزش دفتری را تحت تاثیر قرار می دهد و فرضیه ای در ارتباط با چگونگی تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر ویژگی های تابع ارزیابی را مطرح می کند. نتایج مدل با نتایج تحقیقات تجربی دیگر سازگار است. نتایج این تحقیق مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

Doing qualitative field research in management accounting: positioning data to contribute to theory

THOMAS AHRENS

CHRISTOPHER S. CHAPMAN

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract

In this paper we argue that theory, method, methodology, and knowledge gains in qualitative field studies are intertwined through the ongoing hypothesis development in the field. We develop our argument through a discussion of specific qualitative field studies in management accounting. We emphasis in particular the distinctive role of theory in qualitative research as relating to expression of a subjective reality more than clarification of an objective one. In considering this subjectivity we discuss the ways in which the doing of qualitative research brings to bear discipline on the researcher allowing us to assess the trustworthiness of their accounts. The intention is to develop a more appropriate basis for judging the plausibility of qualitative field studies than notions borrowed from positivistic methodology.

انجام پژوهش های میدانی کیفی در زمینه حسابداری مدیریت: مکان یابی به منظور کمک به تئوری

خلاصه: در این مقاله ما درباره این موضوع بحث می کنیم که تئوری، روش، روش شناسی و دستاوردهای علمی در پژوهش های میدانی کیفی به واسطه توسعه فرضیه های جاری در هم پیچیده شده اند. ما در ادامه بحث خود را بر مطالعه پژوهش های میدانی کیفی در زمینه حسابداری مدیریت متمرکز می کنیم. ما بیشتر بر نقش متمایز تئوری در پژوهش های کیفی تاکید می کنیم که نقش تئوری در این پژوهش ها بیشتر از آن که توضیح یک هدف خاص باشد، در حقیقت بیان یک حقیقت ذهنی است. با در نظر گرفتن این ذهنیت است که ما به بحث درباره راه هایی می پردازیم که انجام پژوهش کیفی نظم و انضباطی را برای پژوهشگر به ارمغان می آورد که این نظم و انضباط به ما اجازه ارزیابی قابلیت اعتماد گزارش پژوهشگر را می دهد. هدف از این کار این است که نسبت به مفاهیم قرض گرفته شده از روش شناسی اثبات گرا، مبنای مناسب تری برای قضاوت درباره معقول بودن پژوهش های میدانی کیفی توسعه دهیم

 

 

Accrual Accounting for Performance Evaluation

Sunil Dutta

Stefan Reichelstein

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract

This paper examines alternative accrual accounting rules from an incentive and control perspective. For a range of common production, financing and investment decisions we consider alternative asset valuation rules. The criterion for distinguishing among these rules is that the corresponding performance measure should provide managers with robust incentives to make present value maximizing decisions. Such goal congruence is shown to require intertemporal matching of revenues and expenses, though the specific form of matching needed for control purposes generally differs from GAAP. The practitioner oriented literature on economic profit plans has made various, and at times conflicting, recommendations regarding adjustments to the accounting rules used for external financial reporting. Our goal congruence approach provides a framework for comparing and evaluating these recommendations.

حسابداری تعهدی و ارزیابی عملکرد

خلاصه: این مقاله به بررسی قواعد حسابداری تعهدی جایگزین از دیدگاه انگیزه و کنترل می پردازد. برای طیف وسیعی از محصولات مشترک، ما هنگام تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری، قوانین ارزشیابی دارایی های جایگزین را در نظر می گیریم.  معیار جداسازی میان این قوانین این است که اندازه گیری عملکرد مربوطه باید با ارائه مشوق های قوی، مدیران را به سمتی هدایت کند که با تصمیم های خود ارزش فعلی را به حداکثر برسانند. نشان دادن این هماهنگی اهداف مستلزم یک تطابق چند دوره ای بین هزینه و درامد است، هر چند که این نوع از تطابق در تضاد با اصول پذیرفته شده حسابداری باشد. راهنمایی های انجام شده در مقالات مربوط به طرح های سود اقتصادی بسیار متنوع هستند، و در زمان تضاد، توصیه به انجام اصلاحات طبق قوانین حسابداری مورد استفاده در گزارشگری مالی برون سازمانی می شود. دیدگاه هماهنگی اهداف، چارچوبی را برای مقایسه و ارزیابی این توصیه ها برای ما فراهم می کند

 

 

Accounting for intellectual capital: on the elusive path from theory to practice

Andreas Andrikopoulos

دانلود متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract

Intellectual capital emerged approximately twenty years ago as an alternative paradigm with the ambition to identify, measure, report and manage knowledge assets. While the need for regulatory frameworks to account for knowledge assets and intangible drivers of value was pressing in the setting of the “new economy”, intellectual capital has yet to establish itself as a dominant solution for accounting theorists, corporate professionals and regulators. This paper analyzes intellectual capital as a tool to meet practical needs with respect to accounting for and managing knowledge-based, intangible wealth. Several explanations are provided on the extent of acceptance of intellectual capital as a management accounting alternative.

حسابداری سرمایه های فکری: در مسیری گریزان از تئوری تا عمل

خلاصه: در حدود بیست سال پیش سرمایه فکری به همراه جاه طلبی های مربوط به شناسایی، اندازه گیری، گزارشگری و مدیریت دارایی های دانشی به عنوان یک پارادایم جایگزین مطرح شد. در حالی که نیاز به یک چارچوب نظارتی برای حسابداری دارایی های دانشی و محرک های نامشهود ارزش، مجموعه اقتصاد جدید را تحت فشار گذاشته است، سرمایه های فکری هنوز نتوانسته خود را به عنوان یک راه حل مناسب نزد نظریه پردازان حسابداری، اعضای حرفه و قانون گذاران مطرح سازد. این مقاله به تجزیه و تحلیل سرمایه های فکری به عنوان ابزاری برای رفع نیازهای عملی با توجه به حسابداری برای مدیریت مبتنی بر دانش و سرمایه های نامشهود می پردازد. توضیحات متعددی درباره میزان پذیرش سرمایه های فکری به عنوان جایگزین حسابداری مدیریت ارائه شده است.

 

تاریخ ارسال: دوشنبه 13 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 05:42 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo